Norgesskjell får bygge

Norgeskjell AS har fått klarsignal fra Åfjord kommune til å bygge en ny lokalitet for akvakultur av blåskjell i området Straumen.

Norgeskjell driver ennå fra sitt anlegg i Arnevika.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Etter møte i det det faste planutvalget ble det enstemmig vedtatt at åfjordsbedriften får anlegge en lokasjon, men de blir anbefalt å flytte den. 

De ønsker at anlegget flyttes i lengderetningen om lag 100 til 150 meter vestover mot Snorta. Således vil de sørge for at tre fritidseiendommer ved anlegget skal få lettet adkomsten sjøvegen. Dette er i tråd med innsigelser fra en av hyttebeboerne.

Utslipp

I vedtaket sitt skriver de at det bør unngås å slippe skadde og ubrukelige skjell i sjø ved anlegget under høsting. Det anbefales at det intensiveres arbeid med å få til en snarlig løsning for sikker deponering av driftsavfall fra blåskjellindustrien, enten på land eller ved levering til godkjent mottak.

Kommunen har sendt orientering om vedtaket til fylkeskommunen.

Les mer: Vil påvirke kystlandskapet

Les mer: Søker om ny lokalitet