- Prosjektgruppa har gjort en kjempejobb

- Det enstemmige vedtaket i kommunestyret viser at dette er viktig for Ørland kommune, sier fylkestingspolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) om Storfosnatunnelen.

- Jeg er ikke i tvil om at tunnelbyggingen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Kirsti Leirtrø (Ap).   Foto: Skjalg Ledang

Kirsti Leitrø (t.h.) sammen med prosjektgruppas Odd Moldestad og Hallgeir Grøntvedt.  Foto: Skjalg Ledang

Nyheter

Leirtrø håper nå at fylkesrådmannen kan legge fram en sak for fylkestinget til møtet 14. og 15. desember, som gjør at Ørland kommune får grønt lys for anbudsutlysning av tunnelen mellom fastlandet og Storfosna.

- Kvittert ut

- Prosjektgruppa har gjort en kjempejobb, og kvittert ut de spørsmålene som vi hadde til prosjektet, sier Leirtrø. Torsdag gikk et enstemmig kommunestyre i Ørland inn for at kommunen ønsker å stå som byggherre for tunnelen som vil knytte både Storfosna og Kråkvåg til fastlandet uten bruk av ferje.

LES OGSÅ: Øyfolket slapp jubelen løs

Leirtrø håper nå at også samferdselsdepartementet kan kvittere ut at fylkeskommunen ikke vil sitte med regningen dersom staten i løpet av perioden prosjektet skal finansieres tar over ansvaret for ferjedriften.

Periode på 40 år

I og med at ferjesambandet mellom fastlandet og Storfosna er del av et samband som også omfatter strekningen Leksa – Værnes i Agdenes så vil tunnelen ikke føre til ordinære ferjeavløsningsmidler, men derimot midler som resultat av dagens samband kan avkortes. I finansieringsplanen er det lagt inn slike midler i en periode på 40 år. Leirtrø håper derfor at departementet raskt kan bekrefte at dersom staten tar over ferjeansvaret i finansieringsperioden, så vil staten også overta ansvaret for å bidra med midler til tunnelen som følge av innsparingene man får ved å legge ned ferjetrafikken mellom Garten og Storfosna.

- Samfunnsøkonomisk lønnsom

- Jeg er ikke i tvil om at tunnelbyggingen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Leirtrø som har fulgt prosjektet tett.

OM SAKEN: Et skritt nærmere undersjøisk tunnel


Nå tror hun også ørlendinger flest vil støtte opp om tunnelbyggingen som lenge har vært et mål for mange.
- Det har vært en del ørlendinger som har trodd at det er de som innbyggere i kommunen som må betale for en tunnel til Storfosna. Sånn er det ikke. I dag er sitasjonen den at kommunen tjener penger på brua mellom Storfosna og Kråkvåg, blant annet på grunn av endringer i rentenivået, forklarer Leirtrø.

Fellesnemnda for Trøndelag

Dersom Fylkestinget i Sør-Trøndelag i desembermøtet gir grønt lys for at Ørland kommune kan legge ut prosjektet på anbud, så må Fylkestingets ja i tillegg godkjennes av fellesnemnda for «nye» Trøndelag fylke. Denne nemnda har møte 15. desember. Det betyr at øysamfunnene Storfosna og Kråkvåg kan håpe på en tidlig julegave de har ventet lenge på.