– Vi vil fortsette dialogen

Vibeke Stjern sier de har fortsatt dialogen med Roan om sammenslåing, og de håper at Roan åpner for dialog med Bjugn.

Montasje 

Nyheter

Stjern forteller at det var møte i det felles administrasjonsutvalg denne uka.  Arbeiderpartiordføreren forteller at de har gjort vedtak på er at dialogen skal fortsette. Det er enighet i kommunestyrene at det skal gjøres noe med arkivsystemet og planverket i de to kommunene Roan og Åfjord.

– Det er noe som krever ressurser. Vi går også i gang med felles næringsutvikling, forteller Stjern.

Fylkesmannen

Fylkesmannen kom for ei stund tilbake med si anbefaling. Derfra kom det signaler om at verken Osen eller Ørland burde bli stående alene.

– Hva om Fylkesmannen skulle komme med pålegg om at for eksempel Ørland skal tas med i samtaler?

– Åfjord gikk for noen år tilbake i bresjen for å vurdere ei sammenslåing av hele Fosen til en kommune. Så ble det mindre og mindre. Derfor gikk vi i samtaler med Roan. Så langt har vi ikke gått i noen diskusjon med Ørland. I Åfjord er vi nå på det spor at vi ser på muligheten for å slå sammen Åfjord, Bjugn og Roan. Ellers oppfattet vi tilrådinga til Fylkesmannen som klok.

– Hvordan har dere tenkt å involvere innbyggerne?

– Åfjordingene har ikke fått tatt del i dette med Bjugn, men vi tenker å arrangere folkemøter.