Stenger fylkesveg 715 for arbeid

Onsdag 19. oktober begynner entreprenøren Austad Maskinstasjon AS jobben med å bygge to kilometer ny veg langs Nordsetervatnet på fylkesveg 715 i Rissa kommune.

Fylkesveg 715 mellom Krinsvatnet og Austdalen i Åfjord får snart ei ansikstløfting. Det fører til at vegen i perioder blir stengt.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Vegstrekninga ligger mellom Krinsvatnet og Austdalen i Åfjord. Folk med ærend i Åfjord i tida framover må med andre ord legge inn ekstra tid om de planlegger å kjøre denne vegen. Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke blir det første som skjer.

– Deretter blir det sprengning, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen.

Lysregulering

I forbindelse med sprengningsarbeidet blir det behov for å stenge vegen i kortere perioder. Entreprenøren har høve til å stenge vegen i inntil 30 minutter hele døgnet og inntil to timer i tidsrommet fra ti på formiddagen og til to på ettermiddagen.

Det kan også bli behov for nattestenging, men dette er ikke avklart ennå.

I perioder vil vegen gjennom anleggsområdet bli innsnevret til et kjørefelt og ha lysregulering.

SMS-varsel

Alle stenginger over 15 minutter vil bli varslet på SMS.

Ifølge den samme Tømmervik vil en gjenbruke SMS-varselet som ble brukt brukte da de bygde nybrua i Åfjord.

– Abonnerte du på dette varselet, trenger du altså ikke å foreta deg noe, sier Tømmervik.

Dersom du ikke tidligere har meldt deg på og nå ønsker å bli varslet, må du sende en SMS med kodeord TM FV715ÅFJORD til 26112. Du mottar straks en bekreftelse på at du abonnerer.

Ønsker du å melde deg av varslingstjenesten? Send TM FV715ÅFJORD STOPP til 26112.

Bredde

Den nye vegen skal bygges med to kjørefelt (7,5 meter totalbredde) og følger i stor grad samme trase som tidligere, men med utretting av svinger og masseutskifting.

Dagens veg er tidvis smal og svingete. Utbedring av vegen vil bidra til bedre framkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Prosjektet skal være ferdig høsten 2017.


Samferdselspolitikere til Fosen denne uka

Komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune har samling denne uka.Syltern tapte på målstreken

Det blir Inderøy-firmaet Austad Maskinstasjon AS som skal bygge ny fylkesvei 715 i Austdalen i Åfjord og Rissa.