Landmakt, luftmakt eller avmakt?

Hvor viktig er den luftmakta Ørland hovedflystasjon leverer? Dette og mer til skal den pensjonerte flaggkommandøren Jacob Børresen snakke om under arrangementet til LO Fosen 7. november.

Forsvarspolitisk utvalg, der Jacob Børresen var med, forlater Ørland. Etter det første besøket her gikk Jacob Børresen fullt og helt inn for å beholde basen i Trøndelag. 7. november er han tilbake i Ørland kulturhus.   Foto: Snorre Berg

  Foto: Fotograf Helle K. Hagen AS, Horten

Nyheter

Det er tre innledere på konferansen i Ørland kulturhus. Lo og NHO har fått ti minutter hver, og så har Jacob Børresen fått 20 minutter til disposisjon.

– Det er ikke så lang tid, men skal prøve å fatte meg i korthet, sier foredragsholderen.

Hovedtema

Det er satt opp tre hovedtemaer som innlederne skal berøre. Det er de sikkerhetspolitiske utfordringene, hvordan skal nasjonen rigge sitt forsvar og hva er Ørlands rolle.

Børresen sier han vil berøre hvilke trusler som finnes og hvordan væpnet konflikt kan unngås. Dessuten vil han ta for seg ymse prinsipielle sider ved Forsvaret, om forholdet til FN og relasjonene til NATO.

Ubåtoffiser

Den pensjonerte ubåtoffiseren har gjennom de to siste tiåra vært en markant stemme i den norske forsvarsdebatten. Fra sin pensjonistbase i den tradisjonsrike marinebyen Horten har pensjonisten født i 1943 stundom vært en av de få fagmilitære som har tatt til motmæle mot nedrustninga som har pågått sia den kalde krigen tok slutt.

Verneplikt

Her har han med stor faglig tyngde representert en motvekt mot dem som vil bygge om og bygge ned det vernepliktbaserte forsvaret, slik at det blir mer likt de modellene som brukes i USA og Storbritannia.

Gjennom sin militære karriere var Børresen blant annet skipssjef på ubåt, sekretær for Forsvarsministeren øvingsleder og sjef for militære operasjoner. Under krigen etter oppløsninga av staten Jugoslavia på nittitallet var han var også daglig leder for SACEURs krisestyringsstab. Her satt han med planlegging og ledelse av NATOs operasjoner i området. De to siste åra før han gikk av med pensjon i 2000, satt han som stabssjef i Sjøforsvarsstaben.

Sikkerhetspolitikk

Jacob Børresen har den militære utdanninga si fra Sjøkrigsskolen, Forsvarets stabsskole, Forsvarets høgskole og NATO Defence College i 1989. Perioden 1983–1985 var han militær stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

I en friere rolle som pensjonist har Børresen vært en viktig støttespiller for de som har tatt til orde for å beholde store deler av den tradisjonelle forsvarsmodellen. Det har blant annet kommet til syne gjennom hyppige publikasjoner i fagpresse, både her til lands og i utlandet.

Luftmakt

Han har deltatt aktivt med essays i norsk presse om strategi og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Dessuten har han begått flere bøker og mindre publikasjoner. Han er en av medforfatterne av det femte bindet av Norsk Forsvarshistorie. En av sine første turer til Ørlandet hadde da han var medlem av Forsvarspolitisk utvalg mellom 2006 og 2007. Fram til besøket på Ørlandet var han av dem som mente at basen kunne legges ned. Etter besøket ble han en ivrig talsmann for å satse på Ørland som Norges hovedflybase.

Luftfakta

I den seinere tida har Børresen vært involvert i diskusjoner om hvordan en skal rigge forsvaret for framtida. Børresen er en av dem som mener at Norge bør holde seg med et landforsvar, som hær og heimevern, som både har en viss bredde og seighet. Hans opponenter mener at en om nødvendig må redusere landforsvaret til et minimum og heller satse på jagerfly. Imidlertid er ikke Børresen av dem som mener at forsvaret kan bygges på jagerfly alene.

– De som trur at jeg ikke veit hva luftmakt er, tar feil. Men luftmakt har ingen verdi i seg sjøl, sier Børresen.


 

– Ørland er et åpenbart valg

En forsvars- og sikkerhetspolitisk tungvekter støtter Ørland fullt ut i striden om kampflybase.Johan J. Jakobsen og Jacob Børresen:

Full støtte til Ørlandet

OSLO: Johan J. Jakobsen og Jacob Børresen mener at Ørland hovedflystasjon er førstevalget, hvis Norge skal ende opp med èn jagerflybase. Her er en kronikk fra de to som begge er medlemmer av Forsvarspolitisk utvalg. Mer forsvarsnytt i Fosna-Folket