Nok en kontrakt til lokalt firma

–Etablering av nytt brannøvingsfelt er en del av utviklingen av Ørland flystasjon, sier Jens Levi Mold-stad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

På bildet, fra venstre: Terje Haugen, May Edel Hembre, Thor Gjul (daglig leder), Vegard Hopen (prosjektleder Thor Gjul AS), Olaf Dobloug, Jens Levi Molstad, Johan Olav Rokstad, Lars Tetlie kontraktsrådgiver (innleid FB).  Foto: Silje Grytli Tveten, Forsvarsbygg

Nyheter

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med ørlandsfirmaet Thor Gjul AS om anleggsarbeider for nytt brannøvingsfelt på Ørland flystasjon.

Tillit

Kontrakten med Thor Gjul AS, som er en totalentreprise, omfatter et sirkelrundt brannøvingsfelt med radius lik 75 meter lokalisert i søndre del av flystasjonen. Daglig leder Thor Gjul uttrykker at han er glad for den tildelte jobben og tilliten som er gitt dem gjennom dette.

– Forsvarsbygg er en god oppdragsgiver å arbeide for, sier Gjul.

Miljø har vært premissgivende ved prosjekteringen av øvingsfeltet. Det legges opp til gode systemer for beskyttelse av omgivelsene. Forurenset slukkevatn blir for eksempel samlet opp slik at det ikke får høve til å komme ut i det omkringliggende landskapet.

Seks områder

Brannøvingsfeltet er i hovedsak organisert i 6 funksjonsområder:

- Sirkelformet oppsamlingsplate i betong. Utstyr for simulering av ulike flybranner er montert her.

- Asfaltert trafikkareal for manøvrering og oppstilling av store utrykningskjøretøy og lederbil. Dette arealet vil også bli benyttet til redningsøvelser på utrangerte biler og oppsamling av forurenset slukkevann, brannskum og regnvann.

- Plass for oppstilling av røykdykkeranlegg, øvingscontainere og stålcontainere for oppbevaring av utstyr. Her gjennomføres også «kalde» øvelser på utrangerte fly, kampfly og eventuelt helikopter.

- Voller skal beskytte omgivelsene fra sprut og avrenning.

- Adkomst, adskilt fra fly-operative flater.

- Område for gasstanker (LPG-forsyning).

Byggestart

Kontraktsummen har en verdi på ca. 50 millioner kroner (inkl. MVA). Anleggsstart er i begynnelsen av oktober, og byggetid er 8 måneder.

– Vi er tilfreds med interessen for oppdraget, og det er gledelig at et firma med lokal tilknytning når helt til topps i en av tilbudskonkurransene våre. Vi har nå en god blanding av lokale, regionale og riksdekkende entreprenører, sier Moldstad.