Har mer tro på bru enn tunnel

Men begge deler henger høyt, mener Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap).

Bjugn-ordfører Ogne Undertun.   Foto: Ina Marie Haugen

Slik kan brua over Trondheimsfjorden bli.  Foto: Rambøll

Nyheter

- Jeg er ikke negativ til en tunnel mellom Ørland og Agdenes, men jeg har mer tro på brua, sier han når Fosna-Folket spør om hans mening om tunnelprosjektet.

Synergier

Mens Rissa- og Leksvik-politikerne i flere år har jobbet for bruforbindelse mellom Flakk og Rørvik, gikk Ørland formannskap i slutten av august inn for å bevilge 40 000 kroner til et forprosjekt for å utrede tunnelforbindelse mellom Ørland og Agdenes. Planene om tunnel ble presentert allerede i 2007, men er nå vekket til live igjen på grunn av Statnetts bygging av ny kraftlinje over fjorden. Linja skal legges i kabel under fjorden, og Ørland-, Agdenes- og Orkdal kommune ønsker å se på om det er mulig å utnytte noen potensielle synergieffekter.

Les mer: Går inn med aksjekapital i Fosenbrua

- Interessant

Bjugn-ordfører Undertun påpeker at han bare lufter noen tanker, når Fosna-Folket spør om hans mening.  

- Men jeg tenker at det er interessant å se på hvor det er mulig å krysse fjorden. Samtidig tror jeg vi i utgangspunktet ikke kan forvente å få til to kryssinger av Trondheimsfjorden. Da må man i mitt hode satse på det prosjektet som samler mest folk på Fosen. Som bjugning er jeg ikke negativ til tunnel mellom Ørland, Brettingen og Agdenes, men jeg tror ikke tunnelprosjektet får noen stor oppslutning i Rissa og Leksvik. For en leksværing, som sitter og ser over mot Trondheim, vil det sikkert føles rart å kjøre til Brettingen, for videre å kjøre tunnelen til Agdenes, og så videre inn til Trondheim, sier han.

Flytebru

Tanken er at tunnelen skal gå fra Selva i Agdenes og over til Ørland. Det vil også være mulig å få til et kryss på sjøbunnen, slik at én vei også går opp til Brettingen mellom Hasselvika og Fevåg i Rissa. Bjugn-ordfører Undertun påpeker at det allerede finnes flere flytebroer i verden.

- Jeg uttaler meg bare som en lekmann nå, men en tunnel må enten gå veldig dypt under sjøbunnen, eller så må man prøve ut ny teknologi med flytetunnel i et av områdene med mest strøm i Trondheimsfjorden.

- Men vil ikke en flytebru mellom Flakk og Rørvik også være dristig?

- Ja, men det finnes flere flytebruer både i Norge og i resten av verden fra før, påpeker han.