foto
Per Odd Solberg (Bygdelista) fremmet forslag om å avslutte prosessen med Åfjord. Foto: Ina Marie Haugen