Derfor ble ny vei vinn-vinn

Ny fylkesvei 723 gjør at Fosen Vind AS slipper å bygge ny dypvannskai i Stoksund.

Den røde streken på bildet er ett av forslagene til ny veitrasé. De innfelte bildene viser den rasutsatte strekningen på dagens fylkesvei 723.   Foto: Fosenvegene / Alexander Killingerberg

Nyheter

- Vi sparer 30 millioner kroner på ikke å bygge dypvannskai i Stoksund og på at vi med ny fylkesvei 723 får en kortere adkomstvei til Kvenndalsfjellet vindpark. Vi bidrar derfor med tilsvarende beløp til ny fylkesvei 723, forklarer kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind DA.

Planla kai

Det er det som er bakgrunnen for at ny rassikker fylkesveitrasé fra Ryssdalen og til Herfjord i Åfjord plutselig ble høyaktuelt da vindkraftutbyggingen ble vedtatt i februar i år. Standarden på dagens fylkesvei 723 ut mot Stoksund er alt for dårlig til å frakte de enorme vindturbinene landeveien utover. Derfor var utbyggernes plan å bygge en ny dypvannskai for ilandføring av vindturbinene i Stoksund. Turbinene skulle deretter fraktes opp til Harbakfjellet.

270 mill.

Når det nå blir ny fylkesvei ut mot Stoksund, kan imidlertid de enorme vindturbinene fraktes landeveien fra Monstad i Åfjord. Utbyggerne slipper altså å bygge dypvannskai. I tillegg fører den nye veitraseen til at Fosen Vind DA kan anlegge en kortere adkomstvei til Kvenndalsfjellet vindpark fra toppen av Ryssdalen.

- Vi er veldig positive til veiprosjektet, påpeker Steen i Fosen Vind DA.

Fylkesutvalget vedtok tirsdag denne uka finansieringen av veien. Kostnadsrammen er på 270 millioner kroner, hvorav Fosen Vind DA altså bidrar med 30 millioner.