Hedres med gul ledertrøye

Sekretariatsleder Vidar Daltveit i Fosen Regionråd overleverte fredag    «Den gule trøya» til Øystein Syltern under næringslivets frokostmøte.  

Øystein Syltern (til venstre) får ledertrøya av Vidar Daltveit.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Det er Vegkonferansen 2016 som har bestemt at Syltern skal tildeles denne utmerkelsen. Syltern sier han sjø skulle ha deltatt på konferansen, men han har ikke tid.

– Dere skjønner, vi driver og bygger noen veger her på Fosen, sier entreprenøren.

Foregangsmann

Etter en ide og initiativ fra Øystein Syltern ble det i 2004 dannet ett interimsstyre fra ett samlet næringsliv på Fosen som skulle øke standarden på vegene i regionen.

Prosjektet fikk tittelen «Ei tim By’n» som tydeliggjorde at prosjektet ville medføre kortere reiseavstand mellom Fosen og Trondheim.

Prosjektet medførte at Fosenvegene AS ble stiftet i 2005. Seinere fikk de tilslutning i kommunene på Fosen og de to berørte fylkeskommuner til å bidra med å få inn 18 prosjekter på Fosen. Mange av disse prosjektene er fullført, noen også av Øystein Sylterne firma, Johs. J. Syltern AS.

Vegforum

Øystein Syltern var også en av initiativtakerne for Vegforum Trøndelag da det ble stiftet i 2005, og har deltatt i en rekke møter og diskusjoner i forumet.

Vegforum Trøndelag består av følgende organisasjoner: NHO Trøndelag, NAF - Norges automobilforbund, MEF - Maskinentreprenørenes forbund, NIT- Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NLF - Norges lastbileierforbund og LO. Dessuten er «Fosenvegene - ei tim' te' by'n», Námdalskysten Næringsforening, Oppdal Næringsforening, Allskog og Selbu Næringsforum med.

Anleggsbransjen

– Øystein Syltern er en anerkjent fagperson for anleggsbransjen, og har i den forbindelse deltatt på vegne av MEF i flere råd og utvalg blant annet for Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

Han er heller ikke redd til å prøve noe nytt ved å ta i bruk ny teknologi og utbedre etablerte system for å skape nytenkning for anleggsbransjen, sa Daltveit om årets bærer av ledertrøya.

Daltveit refererte til et utsagn som Syltern pleier å komme med ved ulike høve. «Det er ikke en veg som står ubygd i Norge på grunn av manglende kapasitet i anleggsbransjen, men derimot på grunn av manglende politiske vedtak eller manglende planlegging».

Han har gjennom sine firma deltatt som vegbygger og med andre anleggsprosjekter over store deler av Norge Imidlertid er det Trøndelag han er mest opptatt av. Han har ivret for at regionen skal ha en oppdatert og framtidsrettet infrastruktur. Det legges vekt på at Syltern over tid kan vise til at han har vært engasjert i veg i Trøndelag og samtidig kan vise til resultater.