Legger snart gammelvegen brakk

– Til sommerferien skal anbudene gå ut, sier Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene.

I skoddeheimen bakom Knut Sundet skimtes klumpen der brua over Ryssdalen skal landes.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Fylkesutvalget vedtok tisdag å skaffe til veie de pengene som skal til for å forskuttere en radikal utbedring av de farligste strekningene på fylkesvegen mellom Åfjord sentrum og Stokksund gjennom å legge vegen i et helt nytt løp. Når den nye vegen er på plass, regner Sundet med at det blir satt opp en bom i hver ende av den rasfarlige gammelvegen.

– Det vil ikke bli satt trafikk på den, men en kan ikke hindre folk fra å ferdes på sykkel eller til fots. Det er ikke noe som kan hindre folk i å gå på fjellet, hvis de ønsker, sier Sundet.  

Han sier de er godt i gang med å legge planer. Den begynte allerede i januar, og da med henblikk på at planene ble noe av. De de små detaljene har de ikke fått på plass ennå.

Det som imidlertid er klart er at fylkesutvalget valgte den dyreste plana. Da blir det 130 meter bru over Ryssdalen. I samband med denne håper Sundet å få på plass et stoppested de reisende kan bruke som utkikkspunkt.  

– Det er noen regler om dette som jeg ikke har full oversikt over ennå, men vi skal prøve å legge til rette. Det kommer til å bli flere spektakulære utkikkspunkter på den nye vegen, sier Sundet.