Nå starter forarbeidet med nyveien

Fosenveiene skal som kjent bygges ny veitrasé fra Stadsbygd til Rørvik. Nå starter arkeologene sin del av jobben.

Omtrent midt i bildet, mellom arkeologene Ingvild Sjøbakk (t.v.) og Anne Haug, der skogen starter, blir innslaget til tunnelen mot Vemunstad.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Fire arkeologer og to gravemaskiner skal de neste sju ukene grave mellom Stadsbygd kirke og tunnelinngangen på Stadsbygd sin side av nyveien, pluss noen undersøkelser på Vemunstadsiden.

- Nå er kornet høstet og det meste av graset slått for høsten så nå setter vi i gang før frosten kommer, sier arkeolog Anne Haug som sammen med arkeolog Ingvild Sjøbakk møter Fosna-Folket for en prat.

Registrering av funn

De to har denne uka snakket med grunneiere i området og neste uke starter selve gravingen som Pallin AS skal ta seg av.

Arkeologene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er hyret inn av Statens vegvesen for å registrere kulturminner i området.

Jobben består i å grave sjakter i tre-fire meters bredde med 10-12 meters mellomrom. Hele området er om lag 1,5 kilometer langt og 130 meter bredt.

- Vi tar kun av matjorda, det blir et 30-50 centimeters lag, sier arkeologene.

Tidligere bosetting

Man vet at Stadsbygd hadde mange gravhauger.

På slutten av 1700-tallet ble det beskrevet over 70 gravhauger i området.

- Vi har tidligere funnet spor etter bosetting ved Museet Kystens Arv, og ved kirka.

Dispensasjon

- Hva skjer hvis dere finner noe spennende? Får vi en svært svingete ny vei utenom funnene?

- Nei, det kommer nok til å gis dispensasjon. Vi skal bare registrere. Det er NTNU og riksantikvaren som gir dispensasjon, forklarer Haug.

Fra jernalderen

Arkeologene håper å finne noen intakte gravhauger.

- Og så er det beskrevet et kirkested her. Vi er spente på om vi finner rester etter det.

Området hadde eldre bosetting enn fra jernalder (500 år f.Kr – 500 år e.Kr.)