Kaiprosjekt ut til høring

I samband med bygginga av djupvasskai på Monstad har Fosenvind DA levert inn søknad om å få dumpe overskuddsmasser på 35 meter djup.

Industriområdet på Monstad skal få djuvasskai. For at det skal bli god nok seilingsdybde må det mudres. Dette må det søkes om og søknaden legges på høring.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Fo rå oppnå den ønskede djupna må det både mudres og sprenges ved Øster Sandstraumskjæret. Om lag 2400 kubikkmeter masse må mudres bort. Massen som ikke kan brukes til fylling, ønsker søker å få dumpe på 35 meters djup om lag 420 meter sørvest for området der massen tas opp.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber kommunen legge et eksemplar av søknaden ut til offentlig gjennomsyn. De ønsker og en uttalelse fra kommunen. Videre bes det om at planen legges ut til høring fram til 19. september. Søknad med kart og beskrivelse av prosjektet vil bli å finne i kommunens servicetorg og heimesider.

Tiltaket er allerede tatt inn i reguleringsplanen, men masseflyttinga må søkes om etter naturmangfoldsloven og vannforskriften.