Kraftig nedgang i salg av biler med dieselmotor

Salg av personbiler med dieselmotor hadde en kraftig nedgang i juni i år. Samtidig øker salget av hybridbiler, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV).

Salg av personbiler med dieselmotor hadde en kraftig nedgang i juni i år.  Foto: NTB Scanpix

Nyheter

I juni i år hadde i overkant 31 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, mot en andel på 40 prosent i juni i fjor, viser OFVs oversikt over bilsalget i juni.

Trekkes dieselhybrider fra, hadde 0,6 prosent av de nyregistrerte personbilene i juni i år dieselmotor, mens andelen i 2015 var nær 40 prosent.

Personbiler med hybridrift har en økning i juni. I alt ble det registrert 3.174 nye personbiler med hybriddrift. Det er 1.239 flere enn i juni i fjor.

I juni ble det registrert 1.906 nye personbiler med såkalt nullutslipp. Det er 712 færre enn i juni i fjor. Blant alle nullutslippsbilene som ble registrert i juni, var det én hydrogenbil. Resten var elbiler.

Til sammen 13.681 nye personbiler ble registrert i juni. Det er 526 færre personbiler enn i juni i fjor. Antall nyregistrerte personbiler er 20 prosent høyere enn juni i de forgående ti årene. Det mest solgte bilmerket hittil i år er Volkswagen.