Signerte milliardkontrakt om ferjesambandene

AtB signerte fredag milliardkontrakten med FosenNamsos sjø og Fjord1 for ferjesambandene Flakk - Rørvik og Brekstad - Valset. Kontraktsverdien for begge sambandene er på til sammen 1,9 milliarder kroner.
Nyheter

Som Fosna-Folket tidligere har skrevet, er det FosenNamsos sjø som skal drifte sambandet Flakk – Rørvik fra 1. januar 2019 og ut 2028 med opsjon på ett år til.

Fjord1 har fått kontrakten på drift av Brekstad – Valset for samme periode.

LES MER: Se skissene av de nye ferjene

Batteriferjer

Begge sambandene skal driftes med i alt fire splitter nye batteriferjer. De nye ferjene har motor og backupløsninger i tilfelle strømbrudd.

- AtB har fått en løsning med veldig gode fartøy, sier regionleder ferje Odd Reidar Ormåsen i Fjord1 til Fosna-Folket.

Selskapet skal bygge to nye ferjer med en kapasitet på 50 personbilenheter hver til sambandet Brekstad – Valset.

Fjord1 har levert en løsning til AtB som innebærer en hybridiseringsgrad på hele 80 prosent i sambandet Brekstad- Valset. Det vil si at 80 prosent av energien som ferjene bruker blir elektrisitet. Blant annet vil det monteres utstyr på land som sørger for hurtiglading hver gang ferjene klapper til kai for i land- og ombordkjøring. Dieselaggregat om bord vil bidra med strøm de gangene dette blir nødvendig.

Ormåsen sier til Fosna-Folket at hver av de to ferjene som skal bygges får plass til seks vogntog, og også med dette om bord vil det være plass til en del personbiler.

Den nye A- og B-fergen i sambandet Flakk-Rørvik vil få en hybridiseringsgrad på 43 prosent.

«Hybridiseringsgraden viser hvor mye av energibehovet for å drive ferjene som vil komme fra elektrisitet. Dette innebærer at nyferjene bygges som såkalte hybridferjer, som betyr at de vil gå på kombinasjon av ordinært drivstoff og elektrisitet. Lading av batterier er planlagt skal skje ved begge anløpsstedene», skriver AtB.

Slik blir sambandene

Flakk-Rørvik

 • Driftes av FosenNamsos sjø fra 1. januar 2019.
 • To identisk nye, moderne ferger som skal gå som A og B-ferge. Som C-ferge skal MF Trondheim benyttes. Denne har betjent strekningen tidligere og skal oppgraderes i henhold til kvalitetskrav i konkurransen.
 • Kapasitet – 130 PBE og 10 vogntog med last for hver av de nye ferjene. De nye ferjene er sertifisert for 399 passasjerer hver.
 • Fartøyene har et bildekk og salongen er plassert over bildekket i fartøyets bredde.
 • Enkel adkomst fra bildekk til passasjersalong for alle passasjerer via heis og trapper.
 • Passasjersalongen er plassert over bildekk, og har 360 graders utsikt. I salongen er det 390 sitteplasser hvor 20 seter er tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg er det 6 dedikerte plasser for rullestolbrukere. Passasjersalongen vil også ha lekerom for de minste reisende.
 • Ferjene vil ha stor kafeteria hvor det serveres mat og drikke i tillegg til automater når kafeteria er ubetjent.
 • Det vil være 220 V strømuttak ved bordene i salongen og trådløst internett.

«FosenNamsos Sjø har i valget av ferjekonsept vektlagt at passasjerene skal få en god og positiv opplevelse under overfarten med en stor toppsalong med 360 graders utsikt og god sitteplasskapasitet, godt serveringstilbud, lekerom osv. Det vil også bli soldekk i hver ende av salongen med god kapasitet. Ferjene blir godt tilrettelagt med universell utforming», skriver AtB i en pressemelding.

Brekstad - Valset

 • Driftes av Fjord1 fra 1. januar 2019.
 • To identiske nye, moderne ferger skal gå som A og B-ferge.
 • Kapasitet per nye ferje: 50 PBE (personbilenheter) og 6 vogntog. Sertifisert for 195 passasjerer.
 • Fartøyene har et bildekk og salongen er plassert over bildekket i fartøyets bredde.
 • Det er god beskyttelse mot sjøsprøyt på bildekk gjennom høye, tette skansekledninger og spesialdesignet sprutvisir.
 • Enkel adkomst fra bildekk til passasjersalong for alle passasjerer via heis og trapper.
 • Passasjersalongen er plassert over bildekk. Den har 360 graders utsikt. I salongen er det 178 sitteplasser hvor 20 seter er tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg er det 4 dedikerte plasser for rullestolbrukere. Passasjersalongen vil også ha lekerom for de minste reisende.
 • Fergene vil ha kafeteria hvor det serveres mat og drikke. Utenfor betjent tidsrom vil det være selvbetjeningsløsning hvor reisende kan få kjøpt varm og kald drikke.
 • Det vil være 220 V strømuttak ved bordene i salongen og gratis trådløst internett.
 • Om de reisende ønsker frisk luft er det 2 soldekk som er tilgjengelig for alle passasjerer.

– Vi ser frem til å få binde sammen Ytre Trondheimsfjorden med nye og topp moderne elektriske ferger fra 2019. Fartøyene representerer en svært høy kvalitetsstandard, den nyeste teknologien på markedet og et tilnærmet nullutslipp av CO2 – uten at dette går på bekostning av fartøyenes sjøegenskaper, sier Odd Reidar Ormåsen, regionleder i Fjord1, i pressemeldingen.

- Fartøy med høy kvalitet

Det var selskapene Boreal, Norled, FosenNamsos sjø og Fjord1 som konkurrerte om milliardkontraktene. Til slutt trakk altså Fjord1 og FosenNamsos sjø det lengste strået. AtB mener de to operatørene har «tilbudt fartøy med gjennomgående høy kvalitet».

«Begge sambandene vil få nye, moderne ferger med gode fasiliteter for de reisende, og alle krav til universell utforming er godt ivaretatt. I tillegg er det lagt stor vekt på miljøvennlig drivstoff», skriver AtB i en pressemelding fredag.

«I forbindelse med tildelingen har pris vært vektlagt med 70 prosent og kvalitet med 30 prosent. Det ble satt klimakrav med maksimalt utslipp av Co2 på 7000 tonn i konkurransen», skriver AtB.

Helelektrisk drift

Ifølge AtB vil de nye fergene være langt mer miljøvennlig enn dagens. Ferjene som nå skal inn i sambandene oppnår minstekravet på CO2-utslipp med god margin.

For sambandet Brekstad - Valset var maksimalt utslipp av CO2 satt til 1000 tonn. AtB opplyser at Fjord1-ferjene vil levere godt under kravet.

Fjord1 satser på helelektrisk drift av begge ferjene under normal daglig drift. Ferjene har generator som backup-løsning som sikrer drift under alle forhold. Ferjene er utrustet med motor- og manøverkraft tilpasset vær- og vindforholdene i sambandet.

– Vi er stolte over å bidra til at de reisende på Brekstad-Valset får ta del i det grønne skiftet i transportnæringen. Fjord1 har en helt klar ambisjon om å være næringens fremste eksponent for miljøvennlige løsninger. Ved kontrahering av nybyggene på Brekstad-Valset vil Fjord1 ha i alt fire elektriske ferger under bygging, sier Andrè Høyset, administrerende direktør i Fjord1.

Hybridferjer på Flakk - Rørvik

FosenNamsos Sjø oppgir for Flakk-Rørvik et utslipp på 3487 (for A og B-fergen) med en hybridiseringsgrad på 43 prosent.

«Hybridiseringsgraden viser hvor mye av energibehovet for å drive ferjene som vil komme fra elektrisitet. Dette innebærer at nyferjene bygges som såkalte hybridferjer, som betyr at de vil gå på kombinasjon av ordinært drivstoff og elektrisitet. Lading av batterier er planlagt skal skje ved begge anløpsstedene», skriver AtB.

Lader ved kai

At de nye ferjene er elektriske, stiller krav til ny infrastruktur ved ferjekaiene.

«Løsningene som er valgt forutsetter utbygging av automatisk fortøyning, strømforsyning og lade-infrastruktur til begge sambandene. Sør-Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for infrastruktur og har satt av midler til dette», skriver AtB.