Norgesskjell AS søker ny lokalitet

Åfjordsbedriften har levert inn søknad om å få etablere seg med et anlegg som vil bruke om lag 40 dekar i området Straumen.

Et skjellanlegg.   Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Saken er oversendt kommunen fra saksbehandler i fylkeskommunen. Fra fylkets side er det ikke reist noen innvendinger mot tiltaket.

– Vi finner ikke at tiltaket får vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skriver saksbehandler.

Før saken kan godkjennes, skal den legges ut på offentlig høring slik at eventuelle berørte parter kan få uttale seg.