Måkene på sitt mest aggressive

- Med livet som innsats at vi løper fra parkeringsplassen, forteller ansatt ved Ørland medisinske senter.

  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Måkene kan på denne tida av året være til besvær både når det gjelder støy og angrep fra oven. På Fosen finnes det et stort mangfold av måker, men det er særlig fiskemåken som legger reir på hustak og stuper ned hvis den føler seg truet av mennesker.

- Enten så har fiskemåken fått ungene sine nå, ellers så ligger de på eggene sine enda. De er mest aggressive nå og i et par uker framover, sier Bjørn Rangbru, seniorrådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Utsatt parkeringsplass

Ved Ørland medisinske senter er de ansatte godt kjent med fiskemåken. Hvert år etablerer måkene flere reir på området, og årets hekkesesong er intet unntak. Nylig begynte små måkeunger å traske rundt på parkeringsplassene ved senteret som huser både sykehjem og legevakt.

- Ungene er nede på bakken nå, og måkene stuper ned på oss hvis vi er i nærheten, forteller Kjersti Groven, assisterende avdelingsleder ved sykehjemmet.

Ifølge Groven er det særlig de ansatte ved sykehjemmet som får kjenne måkenes vrede. Parkeringsplassen deres, på senterets bakside, er nemlig spesielt utsatt.

- Det er med livet som innsats at vi løper fra parkeringsplassen med jakken over hodet, sier Groven.

Gjenganger

Ifølge Groven har ingen foreløpig blitt utsatt for fysiske angrep. Men en uheldig ansatt fikk måkedritt på jakkeermet sitt på vei inn til arbeidsplassen sin. Det er den siste uka at måkene har blitt særlig aggressive, sier hun.

- Det er også flere beboere som reagerer på støy og måkeskrik på natten, forteller hun.

Dette er et gjentakende problem ved Ørland medisinske senter. Til tross for at det ble iverksatt en rekke tiltak som skal forebygge reir, kommer måkene tilbake.

- Jeg har jobbet her i 10 år, og måkene har vært her hvert eneste år, sier Groven.

Effektivt skinnangrep

Groven og de ansatte ved sykehjemmet kan føle seg tryggere når måkeungene blir flyvedyktige, sier måkeeksperten. Det skjer senest i midten av juli måned.

Fram til da vil fiskemåkene forsvare ungene sine med nebb og klør.

- De vil beskytte ungene og eggene sine. Da er skinnangrep svært effektivt, forklarer han.

Ifølge Rangbru er det ytterst sjeldent at måkene går fysisk til angrep.

- De kan sikkert gjøre det, men i de aller fleste tilfellene dreier det seg kun om skinnangrep. De kan komme rundt en meter unna og flakse litt. De vil ha oss vekk, sier han.

Frykter rovdyr

Årsaken til at tettbygde strøk er yndede hekkeområder er at fiskemåkene frykter rovdyr som mink og rev.

- Særlig mink tar mange måkeegg. I tettbygde strøk finner måkene flate tak hvor de kan føle seg trygge, i tillegg til at de har tilgang på mat.

Rangbu forteller at fiskemåkene stort sett er altetende vesener, og spiser både insekter og larver.

- De spiser det de kommer over.

Til tross for at måkene synes å foretrekke byer og tettsteder er ikke forholdet mellom måker og mennesker akkurat fritt for konflikter. Sikring av hustak og forebyggende tiltak må imidlertid skje før måkene etablerer reir.

Nært truet

Fiskemåken står nemlig på rødlista som en nært truet art, og de er derfor fredet i hekke- og yngleperioden.

- Måkene kan være en utfordring, og vi kan føle oss jaget og plaget i denne perioden. Men vi må prøve å huske at måkene bare ønsker å beskytte ungene sine, oppfordrer måkeeksperten.