- FosenNamsos sjø får tilbake Flakk – Rørvik

AtB har tildelt rederiet FosenNamsos sjø anbudskontrakten for sambandet Flakk – Rørvik i perioden 2019-2028. Fjord1 er tildelt kontrakten for sambandet Brekstad – Valset i samme periode.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Kim Roger Asphaug

Nyheter

Det opplyser flere uavhengige kilder til Fosna-Folket.

De to kontraktene er blant de største samferdselskontraktene i Trøndelag de neste ti-femten årene. Kontraktsperioden er fra 1. januar 2019 og ut 2028. I tillegg har selskapene opsjon på ett års ekstra drift, altså ut 2029.

Vil ikke bekrefte

Flakk - Rørvik skal fra januar 2019 driftes av tre ferjer med en kapasitet på 120 personbilenheter hver. Brekstad - Valset skal driftes av to ferjer med en kapasitet på 50 personbilenheter hver.

- Jeg kan bekrefte at vi har gjort et vedtak om tildeling av kontrakt for sambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset. Klagefristen er satt til 24. juni. Om det ikke skjer noe innen den tid, blir vedtakene stående, sier administrerende direktør i AtB Janne Sollie til Fosna-Folket tirsdag ettermiddag.

Hun ønsker ikke å bekrefte hvem som har fått kontraktene eller hvor mange som har vært med i anbudskonkurransen.

Fjord1 skifter samband

Fosna-Folket har imidlertid fra flere uavhengige kilder blitt fortalt at FosenNamsos Sjø er tildelt anbudskontrakten for Flakk – Rørvik, mens Fjord1 er tildelt kontrakten for Brekstad – Valset.

Sambandet Flakk – Rørvik har fra 2011 blitt driftet av selskapet Fjord1. Før den tid var det FosenNamsos sjø som hadde sambandet. Sambandet Brekstad – Valset har de senere årene blitt driftet av selskapet Norled, men Boreal tar over fra nyttår og drifter sambandet ut 2018.

Etter det Fosna-Folket kjennet til, var det de fire rederiene Boreal Transport Norge, Norled, FosenNamsos Sjø og Fjord1 som kjempet om det nye anbudet for Flakk – Rørvik og Brekstad - Valset.

Taus

Administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i FosenNamsos sjø ønsket ikke å si stort da Fosna-Folket tok kontakt tirsdag.

- Jeg henviser videre til AtB. Jeg kan imidlertid bekrefte at det er gitt en tildeling og at klagefristen er satt til 24. juni, sa hun uten å kommentere hvem som har blitt tildelt kontrakten.

Viser til AtB

Heller ikke regionleder Odd Reidar Ormåsen i Fjord1 vil bekrefte at selskapet har fått kontrakten på drift av sambandet Brekstad - Valset fra 2019.

- Vi må bare henvise videre til AtB, svarer han når Fosna-Folket tar kontakt.

Norled nådde ikke opp

Økonomidirektør Tord Helland i Norled bekrefter at selskapet leverte tilbud på både sambandet Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset.

- Vi har driftet sambandet Brekstad – Valset i mange år. Vi går alltid inn i en anbudskonkurranse med ønske om å vinne. Denne gang ser det ut til at vi ikke nådde opp, sier han.

Det er en klagefrist og kontraktene mellom AtB og FosenNamsos sjø for sambandet Flakk – Rørvik og AtB og Fjord1 for sambandet Brekstad – Valset er ikke signert ennå. Økonomidirektøren ønsker ikke å kommentere hvorvidt Norled skal foreta seg noe innen klagefristen går ut.

- Jeg ønsker imidlertid å påpeke at Norled har hatt en god og stabil drift i sambandet Brekstad – Valset. Videre har vi hatt et godt samarbeid med AtB, sier han.

Boreal kjempet om begge

Selskapet Boreal Transport Norge bekrefter at de også leverte tilbud på sambandene Brekstad - Valset og Flakk - Rørvik.

- Vi leverte på begge, men fikk altså ingen av kontraktene, opplyser pressekontakt Torbjørn Kindingstad i Boreal.

Bjørnar Grøntvedt bekrefter at selskapet Fosenlinjen ikke leverte tilbud i de to anbudskonkurransene.

Tre ferjer

Sambandet Flakk – Rørvik er i dag hovedsamband for flertallet av Fosen-kommunene. Sambandet har en årsdøgntrafikk på 2500. Fjord1 har siden 2011 driftet sambandet med tre ferjer: Glutra (124 PBE), Tresfjord (124 PBE)  og Korsfjord (125 PBE).

Sambandet Brekstad – Valset har en årsdøgntrafikk på 800. I perioden 2015 – 2017 er sambandet betjent med to ferjer med en kapasitet på henholdsvis 35- og 38 personbilenheter. I perioden 2017 – 2019 er planen at sambandet skal driftes med én ferje med en kapasitet på 50 personbilenheter. Sambandet Brekstad – Valset har i dag en utnyttelsesgrad på 60- til 80 prosent, mens Flakk – Rørvik utnytter 30- 40 prosent av kapasiteten.