Stortinget åpner for felling av Fosen-ørn

Stortinget vil videreføre forskningsprosjektet som har dokumentert at kongeørnen er en betydelig skadegjører på lam i Rødsjø-området i Rissa. I tillegg åpnes det for at det skal bli enklere å få felle kongeørn.

Kongeørn på rådyrkadaver, Sørdalen, Åfjord.  Foto: Arne Hugdal

Nyheter

- Jeg håper at det blir en endring nå slik at det blir enklere å ta ut de ørnene som gjør mest skade, sier bonde Eivind Myklebust fra Rødsjø i Rissa.

Han har de siste årene mistet mellom 200- og 250 av totalt 850 sauer som har blitt sluppet på beite. Fem- til seks prosent av lammene er gjennom det såkalte Midt-Norge-prosjektet dokumentert tatt av kongeørn. Stortinget gikk i går mandag inn for å videreføre forskningsprosjektet.

Har nådd bestandsmålet

Fosna-Folket skrev i forrige uke at det var flertall for saken i Stortinget. Saken ble behandlet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget tirsdag forrige uke og saken fikk som ventet flertall i Stortinget i går mandag.

Kongeørnen er fredet i Norge. I 2004 ble bestandsmålet for kongeørn i Norge satt til mellom 850- og 1200 hekkende par. Flertallet i energi- og miljøkomiteen påpekte i forrige uke at bestandsmålet nå er nådd. Nye tall fra Rovdata i fjor viser nemlig at det de siste fem årene har vært 963 hekkende kongeørnpar i Norge.

Ga fellingstillatelse

Fosna-Folket har i lengre tid skrevet om kongeørnproblematikken på Fosen. Gjennom det såkalte Midt-Norge-prosjektet som ble gjennomført i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA), fikk bøndene i Rødsjø-området dokumentert at kongeørnen drepte mange lam i området. I slutten av juli i fjor ga Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skadefellingsløyve på kongeørn i Rødsjø-traktene. Ingen ørn ble felt innen fellingsperioden.

Mange tatt av ørn

Resultatene fra Midt-Norge-prosjektet er en vesentlig årsak til at Stortinget nå vil videreføre forskningen.

Prosjektet ble gjennomført i beiteområdet ved Rødsjøen i Rissa i 2014 og 2015. Resultatene viste at mellom fem og seks prosent av lammene som ble sluppet på beite, ble tatt av kongeørn. Dette er en langt høyere prosentandel enn hva tidligere forskning viser.

Stortinget vil videreføre prosjektet både på Fosen og i Troms, blant annet for å få mer kunnskap om kongeørnen som skadevolder på beitedyr.

Vil endre forvaltningen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ga i fjor en sjelden skadefellingstillatelse på kongeørn for beiteområdene ved Rødsjøen på Fosen. Etter mandagens behandling, går Stortinget nå inn for å endre bestemmelsene rundt skadefelling av kongeørn.

Klima- og Miljødepartementet er nå bedt om å sende et forslag til endring av skadefellingsbestemmelsene ut på høring. Endringene i bestemmelsene skal målrettet kunne bidra til at kongeørnen dreper færre beitedyr i områder med særskilt skadeomfang. Disse områdene er Fosen og deler av Troms. Videre skal det settes i gang en forsøksordning på forvaltning av kongeørn i de samme områdene.

- Ikke fri jakt

Bonde Myklebust håper det nå blir en endring.

- I fjor fikk vi skadefellingstillatelse på et bestemt individ. Slik jeg har skjønt det, åpnes det nå for at vi kan ta ut flere skadeindivid. Det er ikke snakk om noen vanlig jakt som sikkert mange tror. Det ønsker ikke jeg heller. Men vi ønsker å ta ut de ørnene som gjør mest skade, påpeker han.

Myklebust ser ingen hensikt i at det bare blir forsket videre.

- Det er vel og bra med forskning, men nå har vi jo allerede fått dokumentert at kongeørnen gjør stor skade. Dersom forskningsprosjektet kommer i gang igjen neste år, og de ser at kongeørnen herjer over saueflokken, da må vi få lov å ta ut den ørnen, mener han.

- Skremmer lam

Da saken ble behandlet på Stortinget mandag, påpekte Høyres Torhild Aarbergsbotten viktigheten av at Midt-Norge-prosjektet blir videreført.

- Midt-Norge-prosjektet der lam har blitt radiomerket slik at en har hatt mulighet til å finne kadaver, og forsøksvis finne årsak til dødsfallet. Dette prosjektet er viktig å få videreført, slik at vi får enda mer kunnskap om ørn som skadevolder. Prosjektet viser at det er ett stort antall tap som en kan med stor sannsynlighet anta skyldes ørn på en indirekte måte. Ørn kan skremme lam og kalver bort fra sine mødre. De små, svake dyrene får ikke livsviktig morsmelk, blir syke og dør, sa hun i sitt innlegg.

- Ta ut skadegjørere

Aarbergsbotten påpekte videre at det er viktig å kunne felle de ørnene som gjør mest skade.

- Det er derfor viktig at vi holder et våkent øye med utviklingen av bestanden, og at en får muligheter til uttak av skadevoldere. Derfor er jeg glad for at en nå vil se på endret forvaltning av kongeørn. Vi har som oppgave å legge til rette for at reindriftsnæringen og beitenæringen for øvrig får rammevilkår til å utvikle seg innenfor. Det gjøres best med god kunnskap og effektiv forvaltning, noe vi legger til rette for med saken her i dag, sa hun i sitt innlegg.