Osen åpner for mer elgjakt

Osen kommune har nå ute på høring en vedtatt endring av en lokal forskrift, hvilket betyr at flere elger kan felles fra og med jaktåret 2017.

Illustrasjonsbilde. Arkiv.  Foto: Vigdis Schei

Nyheter

Endringer som angår elgjakta, skjer ved at minstearealet for elg reduseres fra 2500 dekar til 2000 dekar.

Økende bestand

Saken har kommet på bordet etter at Osen utmarksråd har foreslått dette i et brev til kommunen. Sist minstearealet ble redusert var i 2012, da man gikk ned fra en minstegrense på 3000 dekar til dagens 2500.

Det blir blant annet vist til en økende elgbestand i Osen i saksvurderingen.

Vedtaket

Osen kommunestyre har allerede gjort vedtak i denne saken:

«Osen kommunestyre vedtar å legge forslag til endring i Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Osen kommune ut til offentlig ettersyn i fire uker, jf. Forvaltningsloven § 37.

Endringen omfatter en reduksjon av minsteareal for elg fra 2500 daa til 2000 daa med virkning fra viltåret 2017.»