Tror tiltalte vil møte i retten neste gang

En mann i 20-årene som er tiltalt for voldtekt av barn under 14 år, møtte ikke da rettssaken skulle starte for noen uker siden.
Nyheter

Det ble noen dager før rettsaken klart at mannen, som oppholder seg i Spania, ikke hadde til hensikt å møte i Fosen tingrett. Tiltaltes forsvarer Torfinn Svanem har nå vært i kontakt med sin klient.

- Jeg antar at han vil møte for å gi sin forklaring. Saken er foreløpig ikke berammet på nytt, men jeg regner med at den kommer opp tidligst i august eller september, forklarer forsvareren.

Mannen i 20-årene har en alvorlig tiltale hengende over seg. Strafferammen er på ti års fengsel, men siktede har hittil nektet straffskyld.

Under 14 år

Mannen er tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 192 første ledd bokstad a jamfør annet ledd bokstav b som er den såkalte voldtektsparagrafen: «Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd» og «den seksuelle omgang var samleie».

I tillegg er mannen tiltalt etter straffelovens paragraf 195 første ledd annet straffealternativ som gjelder seksuell omgang ved samleie med barn under 14 år. Dette fordi den fornærmede jenta var under 14 år da de angivelige overgrepene skjedde. Ifølge tiltalen skal tiltalte ha hatt seksuell omgang med fornærmede «ved flere anledninger». Dette skal ha skjedd på privat bopel eller i bil. I tiltalen heter det også at tiltalte «ved voldsanvendelse tiltvang seg seksuell omgang med fornærmede». Dette skal også ha skjedd ved flere anledninger.

Ulike versjoner

Det var i mai i fjor at mannen i 20-årene ble pågrepet og deretter varetektsfengslet i to uker. Det ble i fengslingsmøtet klart at det var to helt motstridende forklaringer i saken. Siktede benektet at han på noen måte hadde hatt et seksuelt forhold til fornærmede. 

Risikerer pågripelse

Tiltaltes forsvarer Svanem opplyser at også påtalemyndigheten er i kontakt med tiltalte for å få ham til å forstå konsekvensene av ikke å møte.

- Dersom han ikke møter neste gang, vil det jo bli satt i gang et fullt apparat med spansk politi.

- Hvorfor møtte ikke tiltalte i retten da saken var berammet i mai?

- Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det, svarer forsvarer Svanem.