Industriområdet er i rute

– Industriområdet skal være klart utfylt innen sommerferien, sier sektorsjef Lars Helge Kolmannskog.

Planleggingskartet viser hvor det er fylt ut. 

Nyheter

Sektorsjef for landbruk og teknisk drift i Åfjord sier arbeidet med utfyllinga av det nye industriområdet på Monstad har gått helt etter planen. Til sammen er det 40 000 kvadratmeter, eller 40 dekar med fjære som blir tatt i bruk.

Det er åfjordsfirmaet Johs Syltern AS som har oppdraget med utfyllinga.

Djupvasskai

På yttersida av området som skal fylles ut er det et skjær. Her vil det etter hvert bli anlagt ei djupvasskai. Det er via denne flere av vindmøllene som skal settes opp i Åfjord skal tas i land.  

Før en begynte å fylle ut området i fjæra på Monstad, visste en at dette var et geologisk utfordrende område. Det er leire i grunnen, og det gjør at en må forbelaste med fylling i ett år før en kan begynne å sette opp bygninger på fyllinga. Dette har imidlertid liten praktisk betydning i første omgang.  

–Tanken er at området skal benyttes til lagerområde for Statkraft til å begynne med, forklarer Kolmannskog.

Usikker grunn

På grunn av at grunnen siger, er det heller ikke lagt ned avløpsrør, vatn og kabler i grunnen.

– Etter avtale med geotekniker har vi ventet med det, men det er planlagt, sier sektorsjefen.  

I fjor ble det fylt ut et område på om lag 15 mål. Når året med forbelastning er gått, er tanken at dette skal tas i bruk av Norgesskjell.


Derfor velger Statkraft den soleklart lengste ruta

Statkraft skal mellomlagre vindturbinene på Monstad i Åfjord i stedet for på Fosen kysthavn på Bessaker.