12 interessenter har tegnet aksjer i Fosenbrua AS

Torsdag ble det holdt stiftelsesmøte i Rissa for det nye selskapet som har som formål å realisere planene om fast vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim.

Fra stiftelsesmøtet for Fosenbrua AS.  Foto: Torbjørn Dahle

Nyheter

- Interessen for stiftelsesmøtet var stor. 28 personer møtte, og det ble tegnet aksjer for 1 675 000 kroner. I alt 12 interessenter tegnet aksjer, og fem av dem var privatpersoner. I alt ble det tegnet 335 aksjer for en pris av 5000 kroner per aksje, sier Olbert Aasan i Rissa Utvikling.

Flere vil kjøpe aksjer

Han tror flere vil tegne aksjer i det nye selskapet som har som formål å arbeide for realisering av planene om fast vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim.

- Allerede dagen etter hadde jeg fått muntlig tilsagn om en million kroner i aksjekjøp. Vi vet at det er flere bedrifter som skal styrebehandle om de skal gå inn i Fosenbrua AS med aksjekapital. Vi skal ha generalforsamling om en måneds tid hvor det vil åpnes for å tegne ytterlige aksjer. Jeg regner med vi vil oppnå en aksjekapital på om lag fire millioner kroner, sier Aasan.

Stor interesse

Han er fornøyd med interessen for prosjektet.

- Vi er i rute. Interessen for prosjektet er stor, og vi er godt fornøyd med oppmøtet på stiftelsesmøtet. Vi har vært veldig mye rundt og presentert prosjektet, både på Fosen og i Trondheim, forteller Aasan.

Et mer attraktivt Fosen uten ferger, en nedbetalingstid på 40 år for ei bru med levertid på minst 100 år, en mulig sterk befolkningsvekst og utbyggingsområder for boliger er argumenter Aasan har brukt når prosjektet har blitt presentert for mulige aksjekjøpere.

LES OGSÅ: Foreslår at navnet blir Fosenbrua