Stort vegprosjekt ute på høring:

- Det blir en vesentlig forbedring som vil merkes godt

Detaljregulering for tre strekninger av fylkesveg 710 mellom Brekstad og Krinsvatn ligger nå ute til offentlig ettersyn. Planlagt byggestart er over nyttår, og forbedringene vil merkes godt, sier Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene.
Nyheter

Strekningene dette gjelder er Bjugn fabrikker-Klakksdalen, Storkruktjønna- Høgseterhaugen og Ner Høgsetvatnet- Rissa grense.

Utbedringen som blir gjort på disse strekningene vil  merkes godt av bilistene, forteller Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene.

- Planen er at anbudet lyses ut etter sommerferien, med byggestart i 2017. Neste år blir det full anleggsdrift, sier Sundet.

- Vesentlig forbedring

- De fleste som kjører mellom Ørland og Bjugn vil merke den største forbedringen. På alle disse strekningene vil det bli en vesentlig forbedring,og det vil merkes godt, sier Sundet.

Området ved Storkruktjønna er kjent for å være trafikkfarlig.

- Det er et veldig trafikkfarlig område, som vil bli vesentlig forbedret. Nå er det noen flaskehalser vi prøver å ta, dette vil merkes godt for alle som til daglig kjører på disse strekningene, sier daglig leder i Fosenvegene , Knut Sundet.

Sundet forteller at innefor prosjektets rammer er disse strekningene helt klart de viktigste å gjøre noe med. Prosjektet består av å planlegge fem delstrekninger. Det er satt av en samlet økonomisk ramme på ca. 140 millioner kroner til utbedring av strekningen, og prosjektet skal være ferdig i 2018.

LES OGSÅ: Denne flaskehalsen blir ikke utbedret

- Stygge bakker og svinger

- Ved Ner Høgsetvatnet er det mange stygge bakker og svinger, disse skal vi bort. Målet er fremdeles trafikksikkerhet og fremkommelighet, og vi er enige med Bjugn i at dette et de viktigste strekningene å få gjort noe med, sier Sundet.

- Hva er det som gjenstår i prosjektet etter at disse strekningene er utbedret?

- Når disse strekningene er ferdige, skal vi lyse ut anbud for strekningen Nordsetervatnet- Austdalen ved Krinsvatn mot Årnes. Deretter er det tunnel i Roan, og alle Osen-prosjektene som er ganske omfattende. Etter det står veien over Meltingen for tur, og så er vi i mål, sier Sundet.

Bjugn fabrikker- Klakksdalen

Ny kjøreveg blir til sammen cirka 1800 meter lang, og det planlegges også ny gang-og sykkelveg på deler av denne strekningen. Denne  blir cirka 1880 meter lang. Ny veg avviker ikke vesentlig fra dagens vegtrasé. I tillegg til areal for ny fylkesveg er det regulert inn områder til deponi.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny fylkesveg 710 på stekningene ved Bjugn fabrikker, Stuanes og inn mot Botngård sentrum. Gang-og sykkelvegen som  planlegges er 3,5 meter bred og skal starte fra boligfeltet ved Stuanes og gå mot Botngård der den kobles med gang-og sykkelveg for eksisterende reguleringsplan ved Seterfjæra.

Storkruktjønna- Høgseterhaugen

Ny veg blir cirka 2400 meter lang, og avviker en del fra dagens vegtrasé. Vegen er plassert ut fra hensyn til grunnforholdene, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Planområdet ligger mellom Storkruktjønna og Høgseterhaugen øst for Botngård sentrum, og avsluttes 850 meter vest for skianlegget Tjønnstua.

Ner Høgsetvatnet- Rissa grense

Ny veg blir til sammen cirka 1400 meter lang. Planområdet er delt inn i to delpanområder, begge i Bjugn kommune. Del 1 «Ner Høgsetvatnet » ligger som navnet tilsier ved Ner Høgsetvatnet cirka 18 kilometer øst for Botngård sentrum. Området betegnes også som Elveng.

Delplan 2 «Rissa grense» ligger lengst øst i Bjugn kommune og grenser mot Rissa kommune. Avstanden mellom de to planene er 2,5 kilometer.

Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 5.mai til 15.juni.