Nå blir Trøndelag samlet til ett rike

Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner vil bli én felles region fra 1. januar 2018.

Fra januar 2018 forsvinner Sør- og Nord-Trøndelag. De historiske vedtakene ble gjort på Stiklestad i Verdal kommune i dagens Nord-Trøndelag.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Fylkestingene har nå vedtatt å søke om sammenslåing av de to fylkene.

– Kjære fylkesting. Stemmene er avgitt. Nå vokser det sammen, det som hører sammen. Det er onsdag. Det er 27. april. Ååh, Trøndelag, du slette tid. Innstillingen er vedtatt.

Det sa fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) etter at fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok innstillingen med 41 stemmer for og 2 stemmer mot.

I Nord-Trøndelag var ikke tinget like samstemt. Der stemte 21 av 35 representanter for, mens 14 stemte mot.

Planen er at ordførerfunksjonen legges til Trondheim, mens den nye regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon legges til Nord-Trøndelag-kommunen Steinkjer.

Rissa og Leksvik

På samme tidspunkt som fylkessammenslåingen vil Indre Fosen kommune være oppe og gå, som vil bestå av dagens Nord-Trøndelag-kommune Leksvik og Rissa i Sør-Trøndelag.

Fylkessammenslåingen har lenge sett ut til å være det eneste som kunne stikke kjepper i hjulene for en sammenslåing av Rissa- og Leksvik kommune. Dersom fylkene ikke hadde blitt enige om sammenslåing, måtte Leksvik og Rissa kommunestyrer ha behandlet sammenslåingssaken enda en gang for å bli enige om fylkestilhørighet.

– Siste forbehold borte

Rissa-ordfører Ove Vollan (H) sier at onsdagens vedtak var veldig forventet.

– Men samtidig så er det fantastisk bra at det endelig er avgjort, for det er en liten uro i kroppen helt til du vet at vedtaket virkelig er gjort. Samtidig var dette det eneste forbeholdet vi hadde mellom Rissa og Leksvik. Om fylkene ikke hadde blitt enige før 1. mai, så måtte vi ha gått en runde på hvilket fylke vi skulle ha tilhørt. Så det siste forbeholdet med tanke på Indre Fosen er borte, sier Vollan.

– Og så er det gledelig at fylkene var så raske, slik at man er ferdig til 1. januar 2018 og sammenslåingene finner sted på samme dag. Vi slipper faseforskyvninger og problematiseringer om hva som kommer først og sist.

Ordføreren er klar på at det allerede er et godt forhold mellom Sør- og Nord-Trøndelag.

– Så det er bare en selvfølge og veldig gledelig at vi har kommet fram til dette vedtaket.

– Nå blir fortsatt fullt fokus på Indre Fosen-prosessen?

– Ja, vi er veldig godt i gang. Nå står vi på for fullt og har veldig gode diskusjoner.

Hinder blir borte

Fosna-Folket tok en prat med Leksvik-ordføreren før vedtaket onsdag formiddag.

– Det er et vesentlig hinder som blir borte. Det er veldig greit å få den saken ut av verden, sa ordfører Steinar Saghaug (H).

23 arbeidsgrupper er allerede i gang med å rigge nye Indre Fosen kommune.

– Det jobbes godt. Vi utreder hvor like og hvor ulike vi er, sier Saghaug.

Leksvik og Rissas søknad om sammenslåing blir trolig behandlet i kongelig resolusjon i juni i år.