foto
Jan Birger Sandmo (Sp) fremmet forslaget om at også 16-åringene skal få avgi sine stemmer. Dette ble det knapt flertall for. Foto: Terje Dybvik