Anundsen vil gi politiet økt adgang til overvåking

Justisminister Anders Anundsen (Frp) foreslår endringer i straffeprosessloven som vil gi politiet utvidet adgang til ransaking, romavlytting, kameraovervåking samt dataavlesning.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nyheter

– Det har skjedd en internasjonalisering og organisering av kriminaliteten som setter samfunnet vårt på prøve. Det er viktig at vi setter PST og politiet i stand til å møte utfordringene på en god måte, sier Anundsen, som presenterte planene fredag ettermiddag.

Han sier et endret kriminalitets- og trusselbilde taler for å øke politiets adgang til å benytte skjulte politimetoder ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlig kriminalitet.

Nye metoder

Regjeringen vil utvide adgangen til bruk av kommunikasjonskontroll, hemmelig ransaking, romavlytting og kameraovervåking.

– Vi foreslår at man nå kan vinkle kameraet fra offentlig sted mot privat eiendom. Det kan for eksempel gjøres for å overvåke et inngangsparti, sier Anundsen, som også vil gi økt tilgang til overvåking av rom som ikke er lett tilgjengelige.

– Det er mulig å få tilgang til samme informasjon i dag. Forskjellen er at da må man bruke spanere, legger han til.

Samtidig foreslås et nytt skjult tvangsmiddel, dataavlesing.

– Bruken av ulike krypteringsløsninger gjør at politiet stadig oftere blir stående uten faktisk tilgang til informasjon som man rettslig sett har adgang til etter gjeldende bestemmelser om kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking, sier justisministeren.

Personvern

Endringene i straffeprosessloven innebærer at politiet skal kunne få tilgang til beslaglagte eposter uten at domstolene må kontrollere dem på forhånd. Samtidig åpnes det for mer bruk av falske basestasjoner for å overvåke mobiltelefoner samt hacking av datamaskiner.

Justisdepartementet slår fast at metodene «som hovedregel» først kan tas i bruk etter tillatelse fra retten. De skal brukes ved mistanke om alvorlig kriminalitet, som terrorlovbrudd, drap, menneskesmugling, menneskehandel, frihetsberøvelse samt ulovlig befatning med overgrepsbilder av barn og masseødeleggelsesvåpen.

PST-sjefen får imidlertid utvidet hastekompetanse til overvåking for å forebygge terrorhandlinger.

Anundsen (Frp) sier imidlertid at de vil sørge for at personvernet blir ivaretatt på en «betryggende måte».

– Personvernet er under press fra mange steder. Da snakker jeg ikke nødvendigvis om press fra myndighetene, men også fra andre steder som apper og sosiale medier. Vi mener det er grunn til å se nærmere på dette og vurdere hvordan vi kan styrke personvernet ytterligere.