Nå er det avgjort - skolen legges ned

Kommunestyret i Roan hadde torsdag kveld framtidas skolestruktur til behandling.

Mange frammøtte fulgte Roan kommunestyre torsdag kveld.  Foto: Terje Dybvik

Fredrik Larsen Skjæggestad (i blå jakke), tillitsvalgt i elevrådet ved Vik-Bessaker skole, var en av mange unge som var til stede da kommunestyret behandlet skolesaken.  Foto: Terje Dybvik

Skolene i Roan

Roan kommune har i dag tre skoler med 91 elever i inneværende skoleår:

* Sør-Roan barne- og ungdomsskole (1. - 10.): 41 elever

* Brandsfjord barne- og ungdomsskole (1. - 10.): 27 elever

* Vik-Bessaker barneskole (1. - 7.): 23 elever

Vik-Bessaker skole.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Et stort antall tilhørere fra ikke minst Bessaker og Vik-området hadde møtt fram for å følge den politiske sluttbehandlingen tett. For i forslaget til vedtak sto det å lese blant annet at:

«Vik-Bessaker skole legges ned fra 01.08.16. og Vik-Bessaker skolekrets slås sammen med Brandsfjord skolekrets.»

Rundt én million kroner vil man spare inn på å legge ned denne fådelte skolen.

LES OGSÅ: Dette kan bli friskole fra høsten 2017

Habilitet

Før behandlinga tok til ble det en runde rundt habiliteten til tre av kommunestyrets medlemmer. Alle ble imildertid kjent habile.

Ola Håvard Krogfjord (Sp) framsatte forslag om å utsette denne saken i påvente av blant annet arbeidet med ny kommunestruktur og vedtak rundt vindkraftutbygging.

Representanter fra Venstre og Sp talte for å beholde dagens skolestruktur.

- Ikke bare økonomi

Da det kom til avstemning, endte det med flertall for å behandle saken rundt nedlegging av Vik-Bessaker skole.

Hanne Skjæggestad (V) satte fram forslag for å beholde dagens skolestruktur.

- Dette er ikke en sak som bare handler om økonomi, men også om å skape større faglige miljøer for lærerne og bedre læringsmiljøer for elevene, framholdt ordfører Einar Eian (H) i sitt innlegg i debatten.

11 - 6

Det ble elleve stemmer for å legge ned skoleen, seks stemte imot. Høre, KrF og Ap stemte for nedleggelse. Senterpartiet var delt, mens Venstre stemte samlet imot.

Frammøtte fra Vik og Bessaker-området uttrykker stor skuffelse overfor Fosna-Folket etter at vedtaket var fattet.

Vedtaket

Hele vedtaket som det ble flertall for er:

«1. Vik-Bessaker skole legges ned fra 01.08.16. og Vik-Bessaker skolekrets slås sammen med Brandsfjord skolekrets.

2. Skolebygg Vik-Bessaker skole selges, barnehagen leier lokaler i bygget.

3. Dagens barnehagestruktur opprettholdes inntil videre.

4. En eventuell flytting av Vik-Bessaker barnehage til Brandsfjord utredes i forhold til kostnad, arealbehov og barnehagens daglige drift.

5. Forslag om nedlegging av Vik-Bessaker skole sendes på høring til Vik-Bessaker og Brandsfjord skole, elever, ansatte og foreldre. Høringsfrist 8 uker fra vedtak. Jf rundskriv Udir 2-2012.»