Dette kan bli friskole fra høsten 2017

En gruppe interessenter har søkt om at Vik-Bessaker kan bli en friskole.

Vik-Bessaker skole kan bli friskole.  Foto: Terje Dybvik

Skolene i Roan

Roan kommune har i dag tre skoler med 91 elever i inneværende skoleår:

* Sør-Roan barne- og ungdomsskole (1. - 10.): 41 elever

* Brandsfjord barne- og ungdomsskole (1. - 10.): 27 elever

* Vik-Bessaker barneskole (1. - 7.): 23 elever

Nyheter

Arne-Johan Nikolaisen sier temaet friskole har vært oppe i flere møter i forbindelse med barnehage og skole den siste tida.

Avhenger av politikerne

- Folk i området er opptatt av at skolen består. Derfor har det kommet spørsmål om vi ikke kan få til en friskole. Det viste seg at en god del ønsker å være med på dette. Det ble derfor satt ned en gruppe, som nå har søkt Utdanningsdirektoratet innen fristen 1. februar om å få opprette Vik-Bessaker friskole, forklarer Nikolaisen.

Han sier dette er noe de vil satse på hvis lokalpolitikerne går for å legge ned skolen i kommunal regi.

LES OGSÅ: Kan spare millioner på sammenslåing

Torsdag kveld denne uka skal Roan kommunestyre behandle framtidas skolestruktur. Vik-Bessaker skole blir foreslått nedlagt. 

Rissa

I Fosen er det fra før kun en privatskole i drift i dag: Skaugdalen Montessoriskole i Rissa. Den startet opp driften i 2014 med 15 elever. Ved siste skolestart var det 21 elever ved skolen.

LES OGSÅ: Flere vil gå på denne skolen

Nærmiljøskole

- Hvilken type friskole er det søkt om?

- I forhold til grunnskolenivå, er det gjerne tre ulike typer: friskole tuftet på livssyn, friskole tuftet på anerkjent pedagogisk retning som eksempelvis montessori- eller steinerpedagogikk eller friskole etter særskilt profil. Vi har gått for det siste.

­ Hva innebærer dette?

- Vi ser for oss å drive i forhold til kunnskapsløftet, men har lagt inn en egen profil som nærmiljøskole og et ekstra fokus mat og helse. Det siste innebærer at vi vil aktivt bruke nærmiljøet i undervisningssammenheng, forteller Arne-Johan Nikolaisen.

Nikolaisen legger til at de kan forvente et svar på søknaden innen 1. november, og at en eventuell friskole første vil kunne komme i gang fra og med høsten 2017.