Roan-politikerne gikk i tenkeboksen

Det måtte flere gruppemøter til, da Roan kommunestyre skulle behandle forslaget til intensjonsavtale rundt en mulig sammenslåing av Åfjord og Roan kommuner.

Forslaget fra varaordfører Erik Jakobsen (Ap) om tilleggspunkter blir studert. Fra venstre: Bente Sandmo (Ap), Edna Skjervø (Ap), Per Bremnes (KrF), Erik Jakobsen (Ap), formannskapssekretær Åshild Hauknes og ordfører Einar Eian (H).   Foto: Terje Dybvik

Der ble flere avbrudd for gruppemøter da saken ble behandlet.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Møtet ble holdt i Roanstua torsdag kveld. Der endte det opp med at Roan sier ja til å fortsette arbeidet ut i fra den intensjonsavtalen som foreligger.

Ja eller nei til prosessen

Tidligere på dagen hadde Åfjord kommunestyre behandlet samme sak, og kommet fram til at de enstemmig sluttet seg til det avtaleforslaget slik det foreligger.

LES OGSÅ: Åfjord sier ja til Roan

I Roan ble snart klart at flere av representantene mente det var på sin plass å gi noen signaler på veien, sett fra Roan sitt ståsted.

- Det er ingen ferdig avtale vi skal behandle her i kveld. Det er kun snakk om vi skal si ja eller nei til om prosessen mellom Åfjord og Roan skal fortsettes, understrekte ordfører Einar Eian (H).

Forslag og motforslag

Hanne Skjæggestad (V) fremmet først et forslag på vegne av opposisjonen, det vil sin Venstre og Senterpartiet. Der sto det å lese at Roan kommune krever å få en kompensasjon for tapte arbeidsplasser som vil komme ved at Åfjord skal bli administrasjonssenter i en sammenslått kommune, og at det må avholdes en rådgivende folkeavstemning rundt et endelig forslag til sammenslåing før det blir fattet et endelig vedtak.

LES OGSÅ: Her er malen for Bjørnør kommune

Ordfører Einar Eian sa klart i fra at han ikke ville stemme for en slik ordlyd.

Varaordfører Erik Jakobsen (Ap) på sin side fremmet et motforslag, på vegne av Ap, KrF og Høyre, til tilleggspunkter. Lista var likelydende som den Skjæggestad hadde lagt fram, men ordet krever var byttet ut med at Roan ber om at de nevnte elementene utredes. I tillegg la han til et forslag om de under prosessen ber om at det blir sett på mulighetene for å utbedre veitraseen Einarsdalen - Austdalen.

Ja til å fortsette

Rådmannens forslag til vedtak med de to ulike tilleggspunktene ble så satt opp i mot hverandre. Det resulterte i ti stemmer og flertall for Jakobsen-forslaget, mens sju stemte for det Skjæggestad hadde lagt fram.

Roan signaliserer med det at de går for videre utredning av en sammenslått kommune, da alle tross alt sa seg enige om at de støtter det framlagte forslaget til vedtak som et hovedpunkt:

«Roan kommunestyre viser til intensjonsavtalen som formannskapene i Roan og Mord utarbeidet i felles formannskapsmøte i Roan den 14. desember 2015, og vedtar denne som grunnlag for videre arbeid med å etablere en ny kommune med utgangspunkt i dagens Roan og Åfjord kommuner. En videreføring av arbeidet med henblikk på å slå sammen Roan og Åfjord kommuner er Roan kommunestyre sitt endelige retningsvalg i kommunereformen.»