Kandidater til Utviklingsprisen for Fosen

Formannskapet i Leksvik har foreslått tre kandidater.

VAMEC AS er blant kandidatene til Utviklingsprisen for Fosen 2015. 

Nyheter

Alle medlemskommunene i Fosen Regionråd kan foreslå en eller flere kandiadater i prioritert rekkefølge til Utviklingsprisen for Fosen. Formannskapet i Leksvik har foreslått Hindrum Fjordsenter, CNC Produkter og VAMEC AS som kandidater fra Leksvik for 2015.

Regionrådet deler hver år ut Utviklingsprisen for Fosen, og i statuttene står det at prisen skal være en stimulans til videre arbeid og innsats, og at den tildeles aktører som regionrådet ønsker å fremheve som gode bidragsytere til en positiv utvikling for hele regionen.

Prisen deles ut i forbindelse med årsmøtet til Fosen Regionråd, eller ved en annen passende anledning.

LES OGSÅ: Utviklingspris til Marine Harvest