Mann fra Fosen tiltalt for voldtekt av barn under 14 år

Mannen i 20-årene må møte i Fosen tingrett 23. mai. Strafferammen er ifølge aktor ti års fengsel.

Illustrasjonsbilde fra rettsal 1 i Fosen tinghus.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Det er satt av to dager til rettsaken.

Tiltalen

Mannen er tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 192 første ledd bokstad a jamfør annet ledd bokstav b som er den såkalte voldtektsparagrafen: «Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd» og «den seksuelle omgang var samleie».

I tillegg er mannen tiltalt etter straffelovens paragraf 195 første ledd annet straffealternativ som gjelder seksuell omgang ved samleie med barn under 14 år. Dette fordi den fornærmede jenta var under 14 år da de angivelige overgrepene skjedde. Ifølge tiltalen skal tiltalte ha hatt seksuell omgang med fornærmede «ved flere anledninger». Dette skal ha skjedd på privat bopel eller i bil. I tiltalen heter det også at tiltalte «ved voldsanvendelse tiltvang seg seksuell omgang med fornærmede». Dette skal også ha skjedd ved flere anledninger.

Nekter straffskyld

Det var i mai i fjor at mannen i 20-årene ble pågrepet og deretter varetektsfengslet i to uker. Det ble i fengslingsmøtet klart at det var to helt motstridende forklaringer i saken. Siktede benektet at han på noen måte hadde hatt et seksuelt forhold til fornærmede. Advokat Torfinn Svanem, som forsvarer tiltalte, opplyser at mannen står fast på denne forklaringen.

- Han har forklart seg til politiet. Han har nektet straffskyld og har også nektet for å ha hatt noe seksuelt forhold til fornærmede, sier advokaten.

Svanem har foreløpig ikke vært i kontakt med sin klient om tiltalen.

- Jeg har foreløpig ikke mottatt tiltalen og kan derfor ikke kommentere den, sier han.

Ti års strafferamme

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes møter som aktor når saken skal for retten i mai.

- Saken har en strafferamme på ti års fengsel, opplyser han.

Ellen Ulriksen Straum er oppnevnt som bistandsadvokat for den fornærmede jenta.