Dette skal ordførerne jobbe med i 2016

Ordførerne på Fosen svarer på hva som er deres fremste mål for neste år.

Ordførerne på Fosen, fra venstre Steinar Saghaug (H), Einar Eian (H), Vibeke Stjern (Ap), Tom Myrvold (H), John Einar Høvik (Ap), Ove Vollan (H) og Ogne Undertun (Ap).  

Nyheter

Ove Vollan (H), ordfører i Rissa

- Det er å få til et veldig godt samarbeid med Leksvik for å skape den nye kommunen, og så er det å i samarbeid med næringslivet skape flest mulig trygge arbeidsplasser i kommunen. De to tingene vil ha størst betydning på sikt og bidra til gode kommuner å bo i.


Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord

- Det er å sørge for at vi klarer å skape masse verdier når vindkraftutbyggingen kommer i gang, og så har jeg et mål om at vi åfjordinger skal ta imot flyktningene på en god måte.


Tom Myrvold (H), ordfører i Ørland

- At vi klarer å finne den beste løsningen for Ørland i fremtida. Da tenker jeg i hovedsak på kommunereformen. Jeg tror det blir det viktigste spørsmålet i 2016.


Ogne Undertun (Ap), ordfører i Bjugn

- Det tror jeg må være å komme i tettere dialog med innbyggerne i kommunen. Bjugn står ved en del veiskiller, både med tanke på kommunereformen og kommuneøkonomi, og det siste kommunevalget viste at valgdeltakelsen i Bjugn er for lav. Det er flere ting som tilsier at vi trenger et folkelig engasjement, og vi trenger å vite hva folk ønsker seg av fremtiden.


Einar Eian (H), ordfører i Roan

- Jeg ivrer for veiene i Roan, så jeg må si at det fremste målet for 2016 er å jobbe for at vi får bedre veier. Det er ingen hemmelighet at veiene i Roan er under enhver kritikk, og er både smale og rasfarlige. Vi har jobbet i mange år for å heve standarden på veiene, men vi kan ikke gi oss.


John Einar Høvik (Ap), ordfører i Osen

- Vi skal prøve å få gjennomført flest mulig av valgløftene, og opprettholde den gode tjenesteproduksjonen vi har i kommunen. Før valget gikk vi hardt ut og sa at vi ønsket å stoppe prosessen med kommunereformen, vi ønsker mer data inn i skolen, og så har vi et kunstgressprosjekt ved Strand skole som vi skal begynne å jobbe med.


Steinar Saghaug (H), ordfører i Leksvik

- Det er å bidra til at vi jobber positivt med sammenslåingsbeslutningen som er tatt, både politikere, ansatte og innbyggerne. Fokuset må være å se mulighetene i den nye kommunen. I den forbindelse er en felles videregående skole i Vanvikan viktig.

Følg Fosna-Folket på FacebookInstagram og Twitter.