Kommunen fikk navnet Indre Fosen

Flertallet av representantene i Rissa- og Leksvik kommunestyre stemte i dag for Indre Fosen som navn på den nye kommunen.

26 stemte for Indre Fosen og 22 for Rein. 

Nyheter

Møtet startet klokken 14.30 i LIV-bygget i Vanvikan. Det sto mellom Rein, Fosen, Søndre Fosen og Indre Fosen.

Jevn avstemning

Utslagsmetoden ble benyttet for å velge kommunenavn. Avstemningen foregikk skriftlig. Etter første omgang forsvant Søndre Fosen ut av potten. Søndre Fosen fikk kun fire stemmer.

Etter en ny stemmerunde ble navnet Fosen utelukket. Forslaget fikk 14 stemmer.

Til slutt sto det altså mellom Indre Fosen og Rein. Det ble en jevn avstemning. 26 stemte for Indre Fosen, mens 22 stemte for Rein.

- Godt fornøyd

Torkil Berg i Leksvik Ap var godt fornøyd med valg av kommunenavn.

- Av de fire forslagene, var Indre Fosen ett av de to beste og kanskje det beste. Rein hadde blitt et problematisk navn for leksværingene. Det er alt for relatert til Rissa. Da kunne kommunen like gjerne blitt kalt Rissa eller Leksvik. Jeg er godt fornøyd med Indre Fosen, sier han.

Rissa-ordfører Ove Vollan (H) var også tilfreds med Indre Fosen.

- Det er et veldig bra navn som også er samlende på alle måter, sa han etter avstemningen.

Fosna-Folket oppdaterte live fra møtet:

15.22: Kommunen heter Indre Fosen. 26 stemte for Indre Fosen og 22 for Rein. Det var Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) som presenterte svaret til stor applaus fra salen.

15.20: Litt mer spent stemning i salen nå.

15.18: Rissa-rådmann Vigids Bolås samler nå inn lappene for siste gang. Den nye kommunen blir altså hetende enten Indre Fosen eller Rein.

15.17: Fosen er ute av bildet. Forslaget fikk kun 14 stemmer. Det står nå mellom Indre Fosen og Rein.

15.15: Det er god stemning i kantinen på LIV-bygget.

15.15: Stemmene telles. Etter denne runden står det mellom to navn. Etter hva Fosna-Folket forstår ser det ut til at Rein har stor oppslutning blant de 48 representantene.

15.12: Da Steinar Saghaug (H) leste opp de første resultatene, leste han ikke opp hvor mange stemmer de andre forslagene enn Søndre Fosen fikk.

15.11: Det deles ut nye lapper. Nå står det mellom Rein, Fosen og Indre Fosen.

15.09: Ett navn er ute av spill, sier Steinar Sagaug (H). Søndre Fosen er ute. Det fikk bare fire stemmer.

15.06: Representantene venter i spenning på å få høre hvilket av de fire navnene som kan utelukkes. Etter første avstemningsrunde sitter man igjen med tre navn i potten.

15.04: De første stemmene telles nå opp.

15.02. Avstemningen starter straks. Det deles nå ut lapper. Avstemningen skal foregå skriftlig etter utslagsmetoden. Det er fire navneforslag. Ett og ett forslag stemmes ut til man sitter igjen med vinnernavnet.

15.02: Ordfører Steinar Saghaug (H) svarer at dersom Fosen blir valgt som navn og det ikke blir godkjent, må kommunestyrene på et senere tidspunkt gjøre nytt vedtak om navn.

15.00: Line Abel Rosvold fra Leksvik Venstre: - Jeg blir litt i tvil når jeg sitter her. I forrige uke ble det spurt om det var problematisk å bruke Fosen. Om det er slik at Fosen som forslag ikke vil bli godkjent, blir det da navnet som fikk nest flest stemmer som blir, spør Rosvold.

14.57: - Det som har vært, har vært. Leksvik og Rissa vil bestå som Leksvik og Rissa. Navnet og plassen består. Vi må nå bygge en ny kommune som alle har en identitet til. Da skal man trå varsomt. Rein er en identitet som er ukjent for leksværingene. Jeg har tro på Fosen eller en variant av den. Mange vil sikkert reagere på Fosen, men det er vel litt førstemann til mølla også. Jeg går for Indre Fosen, sier Torkil Berg fra Leksvik Ap.

14.56: - Jeg har veldig gode erfaringer med Rein-navnet, og jeg ser veldig gjerne at flere tar del i det, sier Rein muntert.

14.53: - Prosessen skal gjennom kartverket og språkrådet, sier Rein. Han har forhørt seg med ekspertise, som har sagt at navnet Fosen ikke kan brukes som kommunenavn på en sammenslått Leksvik og Rissa kommune.

14.52: - Kanskje er jeg inhabil, sier Johan Rein (KrF) fra Rissa kommunestyre.

14.51: - Jeg håper det verken blir indre eller søndre. Ikke bruk flere navn. Da blir det enda flere punktum i epostadresser. Velger vi Søndre får vi O i epostadressen i tillegg, sier Fagervold.

14.50: Harald Fagervold fra Pensjonistpartiet i Rissa tar ordet.

14.50: Heide er negativ til å bruke Fosen som navn på den nye kommunen.

14.49: - Det har blitt sagt tidligere at ingen har enerett på navnet Fosen. Og det er akkurat det. Det har heller ikke vi, sier Vegard Heide fra Miljøpartiet De Grønne.

14.48: - Jeg tror vi skal tenke oss godt om før vi kaller barnet Rein, sier Stenkjær.

14.46: - Rein har hatt herredømme over store områder. Vi skal være ombudsmenn for en delt avgjørelse i Leksvik kommunestyre i dag. Et navn som favner alle. Jeg vet ikke om Rein favner alle. Det er et stedsnavn i Rissa. Det var bestemt på forhånd at nye kommunen ikke skulle hete Rissa eller Leksvik, men Rein er altså et stedsnavn i Rissa, påpeker Stenkjær.

14.46: Wenche Stenkjær fra Leksvik Ap tar nå ordet. Hun var en av dem som stemte mot sammenslåing da Leksvik kommunestyre behandlet sammenslåingen tidligere i dag.

14.44: - Jeg vil signalisere fra Ap at vi vil omtale det nye navnet positivt uansett hva det måtte bli. Personlig går jeg for Rein, sier Bakken.

14.43: Torunn Bakken fra Rissa Ap tar nå ordet.

14.42: - Jeg bestemte meg ikke før ved kjøkkenbordet i morges. Dette har vært en utfordring for meg. Jeg håper flest mulig velger Rein kommune i dag, sier Liv Darell (Sp).

14.41: - Navnet Rein har historisk sus. Det knyttet kommunen til historiske begivenheter. Det er også kort og enkelt å uttale, sier Darell.

14.40: Rein er navnet på gården som i sin tid har hatt eiendommer i store deler av Rissa og Leksvik. Darell tar for seg historien til Rein.

14.39: Darell tar for seg de fire navneforslagene i tur og orden. Hun mener Søndre Fosen brukes lite i dagligtale. Darell mener ikke kommuner bør bestå av mer enn ett navn.

14.38: - Fosen er et områdenavn som omfatter mye mer enn Leksvik og Rissa. Navnet stammer fra øya Storfosna. I dag er det sju kommuner som er med i Fosen regionråd, sier Darell og forteller om betydningen Fosen-navnet har hatt i et historisk perspektiv.

14.35: Liv Darell (Sp) tar ordet. Hun bor faktisk på grensa mellom Leksvik og Rissa kommune, men sitter i Rissa kommunestyre. Darell sier hun har tenkt mye på kommunenavn.

14.34: Per Brovold fra Rissa og Barbro Hølaas Vang er valgt til å telle stemmene.

14.34: 48 representanter er til stede. Dermed er det muligheter for stemmelikhet. Ordførerens dobbeltstemme blir først brukt. Deretter loddtrekning, dersom det fortsatt er stemmelikhet.

14.33: Rissa-ordfører Ove Vollan (H) lister opp forslagene Fosen, Rein, Søndre Fosen og Indre Fosen. Han påpeker at det er mulig å komme med benkeforslag i møtet.

14.32: Møtet er i gang. Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) innleder.

14.31: Det har i dag blitt snakket om at det kan bli problematisk å kalle den nye kommunen for Fosen kommune. Dette fordi at Fosen allerede er navnet på en region.

14.30: Rissa kommunestyre har nettopp hatt møte. Der har de bekreftet at de ønsker å sende søknad om å slå seg sammen med Leksvik. Dette ble vedtatt mot én stemme. Miljøpartiet de Grønnes Vegard Heide stemte imot.