Mange i praksis på kraftlaget

Rissa Kraftlag tar vanligvis inn to elever fra elektrolinja på Rissa videregående i praksis. I år ble det mange flere.

Håkon Rørstad, Eirik Dyrendalsli, Pål Kristian Lein Braa, Martin Sætran og Simon Haugen sier at ukene hos Rissa Kraftlag har vært en lærerik og positiv opplevelse. VG1 Elektrofag   Foto: Rissa Kraftlag

Elektriker Vegard Buseth fra Rissa Kraftlag instruerer elevene Simon og Martin i terminering av nettverkskabel.  Foto: Rissa Kraftlag

Nyheter

Vanligvis er en del elever utplassert på verftet, men siden situasjonen var som den var der i høst, valgte Rissa Kraftlag å trå til ekstra, og ønske seks elever velkommen.

Fordelte elevene

- Vanligvis tar vi inn to. Det er jo viktig at de får litt igjen for praksisperioden, sier salgs- og markedsansvarlig Jan Erik Lien på Rissa Kraftlag.

Løsningen ble å fordele elevene på flere avdelinger for at de skulle få best mulig utbytte av de to ukene de skulle være i praksis.

- En av elevene ble plassert hos datterbedriften vår i Åfjord, Nortec Elektro, noen var på bredbåndsavdelingen og noen på installasjon, opplyser Lein.

Samfunnsansvar

- Kraftlag tar samfunnsansvar og bidrar til rekruttering i næringslivet. De har alltid stilt opp på prosjekter vi har hatt gående for å gi elevene mest mulig autentiske arbeidsscenarioer som vi naturlig nok ikke får til å øve på lokalt på skolen. Generelt er næringslivet i Rissa flinke til å se samfunnsansvar i det å støtte opp om den lokale videregående skolen, det er gull verdt for oss forteller faglærer Geir Johansen på Rissa videregående skole.

Rissa Kraftlag har i dag 56 ansatte.