Åfjord-bedrift rammes av kampen mot lakselusa

Mattilsynet har sendt ut varsler om redusert produksjon til Salmar Farming AS, Marine Harvest og Refsnes Laks. Årsaken er langvarige problemer med lakselus.

- På vår lokalitet på Slåttøya vil vi nå få halvert produksjonen som følge av varselen fra Mattilsynet, forklarer daglig leder for Refsnes Laks, Ivar Refsnes. 

Nyheter

Mattilsynet har sendt ut varsler om redusert produksjon til fem nye lokaliteter i Midt-Norge. Så langt i år har Mattilsynet sendt ut 27 varsler om redusert produksjon, og de fem som nå har fått varsel Salmar Farming AS på Smøla, Marine Harvest (to lokaliteter på Aukra og en på Fræna) og Refsnes Laks AS i Åfjord.

- Felles for disse og de andre lokalitetene som har fått varsler, er at de har hatt langvarige lakselusoverskridelser, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet i en uttalelse.

27 varsler totalt

Varslene om redusert produksjon gjelder fra våren 2016 til våren 2018. Så langt i år har Mattilsynet sendt ut 27 varsler. Oppdretterne som har fått redusert produksjon kan øke den igjen når de har vist at de klarer å holde seg under lakselusgrensen.

Bakgrunnen for varslene om redusert oppdrettsproduksjon er at alle oppdrettsanlegg skal holde seg under et bestemt lakselusnivå for å hindre smitte til andre oppdrettsanlegg og villfisk.

- Ikke alle klarer det. Vår oppgave er derfor å luke ut disse lokalitetene fordi de ødelegger for andre og bidrar til flere behandlinger, økt resistens og gir dårligere fiskehelse og fiskevelferd, sier Knudtsen.

- Skal ha kommet langt i løpet av neste år

Daglig leder for Refsnes Laks, Ivar Refsnes, forteller at lakselus er den største utfordringa for næringa, men at varselen om reduksjon ikke vil få konsekvenser for bedriftens årlige produksjon.

- På vår lokalitet på Slåttøya vil vi nå få halvert produksjonen som følge av varselen fra Mattilsynet. Det er en lokalitet vi skulle ha satt ut fisk på til neste år, men vi har en lokalitet til som vi kan sette ut på, så det skal ikke påvirke den årlige produksjonen, sier Refsnes.

Godt samarbeid

Han forteller at bedriften har et godt samarbeid med Mattilsynet og er i dialog med dem og andre aktører om hvordan man kan løse problemet med lakselus uten bruk av skadelige miljøgifter.

- Vi er i et område på Fosen som ikke har vært så hardt rammet, og har heldigvis bare én lokalitet som er rammet. Men vi må forsøke å se problemene i forkant. Det hjelper ikke hva vi gjør dersom vi ikke har dedikerte produksjonsmedarbeidere. Vi håper at vi med ikke-medikamentelle metoder skal få kommet langt i løpet av neste år, forklarer Refsnes.

Han er tydelig på at lakselusa er en utfordring bedriften tar på alvor.

- Det blir først alvorlig når man ikke er i stand til å gjøre noe med det, sier Refsnes.

Les også: Fosen-bedrift til regionsfinale