Denne flaskehalsen blir ikke utbedret

Det opplyser daglig leder i Fosenvegene Knut Sundet.

Tinbubakkan i Bjugn kommune har vist seg å være utfordrende etter at Kong Vinter har gjort sitt inntog.  Foto: Snorre Berg (arkivbilde)

Oversiktstegning med prioriteringer. Tinbubakkan strykes.  Foto: Statens vegvesen

Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

– Prosjektet i Tinbubakkan utgår. Det er gjort enkle grunnundersøkelser som viser funn av en boplass i bakken som stammer fra mellom 600- og 700-tallet. Dette vil kreve en fullstendig utgraving, og det blir så kostbart at det blir håpløst i forhold til det vi får igjen. Det er heller ikke et ønske fra Bjugn kommune at man skal bruke opp alle pengene der, sier Knut Sundet.

Dermed blir det ingen utbedring av Tinbubakkan gjennom Fosenvegene-prosjektet. Tanken var blant annet å senke veien på toppen, for å bedre trafikksikkerheten.

Ser på alternativer

Tinbubakkan, som er på strekningen mellom Ervika og Botngård, har gjennom årenes løp vist seg å skape utfordringer på glatta.

– Det er bedre vedlikehold på denne strekningen enn ellers i vinterhalvåret, så det er ikke hverdagskost at man har problemer der, mener Sundet.

– Hva blir gjort i stedet?

– Dette planlegger vi nå, og reguleringsplanen vil bli endret. Vi må gjøre noe annet, men det er ikke i boks enda. Vi ser på et alternativ i forhold til hvordan vi skal få til en bedre løsning lengre mot Bjugn. Dette skal gjøres i tett samarbeid med Ørland og Bjugn kommuner.

Ifølge Sundet kan det bli aktuelt å rette ut enkelte svinger og etablere tilhørende gang- og sykkelvei.

– Det er to hensyn vi tar stilling til, og det er framkommelighet og trafikksikkerhet, noe som er hovedhensikten med prosjektet.

Prioritet én faller bort

Den daglige lederen opplyser at Fosenvegenes utbedringsplaner mellom Krinsvatn og Brekstad har en kostnad på rundt 160 millioner kroner.

På bakgrunn av et forprosjekt gjort i 2014, ble fem delparseller valgt med prioritert rekkefølge. Tinbubakkan, som hadde høyest prioritet, utgår. Dette betyr at Storkruktjønna – Høgseterhaugen rykker opp til topps på prioriteringslista. Planen er å gjøre mest mulig innenfor den økonomiske ramma.

1. Ervika - Botngård, Tinbubakkan (UTGÅR).
2. Botngård, Storkruktjønna – Høgseterhaugen.
3. Rissa grense og Ner Høgsethvatnet.
4. Ervika, ved Bjugn fabrikker.
5. Ervika, Klakkbukta og Klakkselva med fjellskjæring.

– Må være ferdige i 2018

– Vi regner med at i løpet av 2016 så skal vi være klare til å lyse ut anbudet. Byggestart blir i slutten av 2016, eller tidlig i 2017. Vi må være ferdige i 2018, så vi har ikke god tid lenger, det er slutt på den tida, avslutter Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS.