Mot kroken på døra for Fosen tingrett:

Vil legge ned tingretter gjennom én setning i statsbudsjettet

Fylkes- og lokalpolitikere mener prosessen rundt en eventuell nedleggelse av Fosen tingrett er helt feil.

– Måten dette blir gjort på strider mot en nedfelt sedvane. Vi er omgjort til en utgiftspost. Det er rett og slett mangel på respekt for Fosen tingrett som domstol, mener Irene Husby, tillitsvalgt ved Fosen tingrett.  Foto: Berit Buran Juul

– Vi må jobbe for å få fjernet den setningen i statsbudsjettet. Vi gir oss ikke uten kamp, sier Kirsti Leirtrø. Her sammen med stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (Ap) og AP-politiker Knut Ring (til høyre) ved en tidligere anledning.  Foto: Skjalg Ledang

Nyheter

Fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) stilte spørsmål til fylkesrådmannen om videre behandling av Fosen tingretts fremtid, og har fått bekreftet at justis- og beredskapsministeren vil sammenslå tingretter gjennom statsbudsjettet.

I regjeringens forslag til statsbudsjett står det følgende: «Strukturendringene som omfatter domstoler i Rogaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Buskerud og Bergen, og som var på høring med frist 5. september, gjennomføres i løpet av 2016.»

Vil ha utredning

Fylkespolitikeren fra Ørlandet mener det blir helt feil å behandle en strukturendring på denne måten.

- Det er ikke godt gjort å få med seg en setning i statsbudsjettet, og det er en merkelig metode å vedta en nedleggelse. Vi har nettopp behandlet en høring om forslaget, og burde fått se alle høringssvarene og argumentasjonen på en nedleggelse, mener Leirtrø.

Hun er svært skuffet over at det ikke kommer en utredning og en stortingsbehandling på fremtiden for Fosen tingrett.

- Vi er midt i utbyggingen av kampflybasen. Det blir fullstendig feil å vedta en nedlegging av tingretten nå.

Et samlet fylkesutvalg gikk også mot regjeringens forslag om å legge ned Fosen tingrett i sitt høringssvar i begynnelsen av september.

Kjemper for tingretten

Leitrø er klar på at fylkes- og lokalpolitikere fra alle partier nå må jobbe for å redde tingretten.

- Venstre og Kristelig Folkeparti er i forhandlinger om statsbudsjettet med regjeringen. Vi må jobbe for å få fjernet den setningen i statsbudsjettet. Vi gir oss ikke uten kamp, sier Leirtrø.

Høyre-ordfører i Ørland, Tom Myrvold, sier at det jobbes tverrpolitisk på Ørlandet for å unngå nedleggelse av tingretten.

- Vi har merket oss formuleringen, og i praksis betyr det at nedleggingen av tingretten blir behandlet av finanskomiteen gjennom innstillingen til statsbudsjettet, sier ordføreren.

Skal til Oslo

Han forteller at det er enighet om at prosessen rundt sammenslåing har vært mangelfull med tanke på hvordan man har kommunisert med de ansatte og politikerne i kommunen.

- Vi har ikke fått respons på de faglige argumentene vi har kommet med for å beholde Fosen tingrett. Vi vet ikke om argumentene er tatt på alvor og er blitt vurdert. Jeg vil gå så langt som å si at det ikke virker som at de er det, ettersom man nå velger å behandle spørsmålet som en administrativ sak.

Myrvold sier at han skal nedover til Oslo i neste uke, og snakke med justispolitikere fra Høyre på Stortinget.

- Det er et samlet politisk landskap på Fosen som forsøker å få snudd dette. Å legge ned en tingrett gjennom et budsjettvedtak er en for lettvint og enkel måte å gjøre det på. Det er det viktigste budskapet jeg vil komme med.

I spørretimen

Medlem i Justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), stilte i dag spørsmål til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i den ordinære spørretimen på Stortinget. Hun ville vite om eventuelle endringer i tingrettsstrukturen vil bli behandlet i Stortinget, eller om dette blir avgjort i departementet.

Anundsen svarte at departementet fortsatt jobber med gjennomgangen av høringsutspillene vedrørerende de ti tingrettene, og at regjeringen derfor ikke har tatt endelig stilling til sammenslåing.

- Det er ikke lagt opp til at de skal legges frem til Stortinget som egen sak, sa statsråden.

Videre viste Anundsen til at prosessen er lik den som forrige regjeringen brukte da Sør-Trøndelag og Trondheim tingrett ble sammenslått i 2010.

Vil du holde deg oppdatert på Fosen? Følg Fosna-Folket på Facebook og Instagram.

- Nedlatende behandling

Irene Husby, tillitsvalgt ved Fosen tingrett, sier det blir helt feil å sammenligne prosessen i 2010 med den som pågår i dag.

- De to tingrettene var allerede samlokalisert, og befant seg i to ulike etasjer. Fosen tingrett befinner seg på Fosen, ikke i Trondheim, sier Husby.

- Måten dette blir gjort på strider mot en nedfelt sedvane. Vi er omgjort til en utgiftspost. Det er rett og slett mangel på respekt for Fosen tingrett som domstol, mener hun.

Husby er også svært misfornøyd med måten de ansatte er blitt behandlet på i prosessen.

- Det er en nedlatende behandling av oss ansatte. Det finnes ikke andre ord å sammenfatte det med.

Fosna-Folket har sendt en egen henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet for å få svar på kritikken. I skrivende stund har ikke Fosna-Folket fått svar.

LES OGSÅ: - Vi trenger større og mer robuste tingretter