– Flytt GiL til sine egne

Jacob Børresen er kritisk til flere deler av forsvarssjefens framlagte melding. – Rygge bør legges ned. Flytt EK-avdelingen fra Rygge til Ørland, skriver Børresen blant annet på sin profil på Facebook.

Forsvarspolitisk utvalg drar fra Ørlandet fredag 6. september 2007. Det var blant annet dette besøket som fikk Børre Jacobsen til å gå inn for å legge ned Bodø og Rygge heller enn Ørland hovedflystasjon.  Foto: Snorre Berg 

Nyheter

Den pensjonerte flaggkommandøren fra Horten har vært en markant skikkelse i forsvarsdebatten det siste halvannet tiåret. Mens «forsvarsmodernister» som Sverre Diesen og Janne Haaland Matlary har tatt til orde for et forsvar etter amerikansk eller britisk modell med profesjonelle soldater, har Børresen vært en forsvarer av verneplikt som ryggrad i Forsvaret.

– Det er kanskje gammeldags, men det er det eneste som fungerer hvis vi skal kunne forsvare landet, sier den pensjonerte flaggkommandøren til Fosna-Folket.

Endret mening om Ørlandet

Da debatten om framtida til Ørland hovedflystasjon raste som verst, var Børresen til å begynne med en av dem som ville legge ned basen. Etter at han sjøl besøkte basen, sammen med senterpartiveteranen Johan J. Jacobsen, og fikk se hvilke kapasitet som finnes der, snudde han. Børresen ble en ivrig talsmann for å beholde Ørland og heller legge ned Bodø og Rygge.

Imidlertid har den gamle forsvarsvennen aldri vært særlig begeistret for det han betrakter som en økonomisk sulteforing av Forsvaret som startet på nittitallet og som har vedvart til i våre dager. Han har imidlertid måttet jenke seg mange ganger etter hvert som avdelinger har blitt nedlagt.

Men han er fremdeles tilhenger av et vernepliktsbasert forsvar med tilstedeværelse i hele landet. At dette er den mest effektive avskrekking av angrep og det beste bolverket mot invasjon står han fremdeles på. Han fikk bekreftet sitt syn den gangen han besøkte de reetablerte baltiske landene som hadde blitt frigjort etter Sovjetunionens fall.

– Der var de ganske fortvilte over at amerikanske og britiske eksperter gikk og fortalte dem at de ikke skulle ha verneplikt, sier Børresen.

Dette er Børresens innlegg:

Tillat meg seks refleksjoner i anledning av at FMR nå foreligger. Ingen overraskelser her. Det visere seg at lekkasjene var presise.

1. Vi får bekreftet at med videreføring av flate 2015-budsjetter avvikles Forsvaret slik vi kjenner det i dag. 40 milliarder er fortsatt veldig mye penger. Men det forsvaret du får for den summen er noe helt annet enn dagens forsvar. Dersom bevilgningene til Forsvaret ikke skal økes, forutsetter det derfor et helt annet forsvarskonsept enn dagens og dermed også en helt annen forsvarsstruktur, ikke bare en gradvis forvitring av nåværende struktur.

2. Jeg støtter i all hovedsak FSJs innretning av sin anbefalte forsvarsstruktur, og er spesielt fornøyd med forslagene om å styrke Forsvaret i Finnmark. Men så er det et par tre ting jeg er grunnleggende uenig i:

3. Forslaget om å fjerne P-3 Orion og legge ned Andøya finner jeg uklokt. Det er i strid med målsettingen og behovet for å styrke etterretning og overvåking. Vi mister evnen til å følge ubåtbevegelser i våre tistøtende havområder. Vi mister en viktig kapasitet for suverenitetshevdelse i territorialfarvannet rettet mot inntrengning av fremmede ubåter, og vi mister en viktig styrkekomponent for bekjemping av ubåter i krig. Vi mister et viktig bidrag til NATO og USA. Andøya er en glimrende jagerflybase. QRA-beredskapen kan heller ivaretas herfra enn fra Evenes som er plaget med vanskelige værminima og som dessuten er stamruteflyplass.

4. Forslaget om å frata Hæren dens helikopterkapasitet, øremerke helikopterne for FSK og flytte dem fra Bardufoss til Rygge er også uklokt. Det er i strid med målsettingen om å øke Forsvarets, i dette tilfelle Hærens, reaksjonsevne og svekker fatalt evnen til medevac i strid. Hærens Bell helikoptre er heller ikke optimale for innsats av SFK. SFK bør i stedet få egne helikoptre skreddersydd til deres behov og de bør stasjoneres på Gardermoen, som likevel skal opprettholdes, nærmest mulig Rena, og ikke i avsidesliggende Rygge. Rygge bør legges ned!

5. Jeg blir nesten provosert over at det heller ikke denne gangen synes mulig å få flyttet GIL fra Rygge og dit han rettelig hører hjemme, i sin egen forsvarsgren på Ørland, evt. på Reitan ettersom han nå også får taktisk kommando og blir Sjef for Luftforsvaret. Jeg oppfatter flyttingen av helikoptrene fra Bardufoss til Rygge og forslaget om ikke å flytte EK-avdelingen fra Rygge til Ørland, som dårlig skjulte tiltak for å rettferdiggjøre at GIL fortsatt blir på Rygge.

6. Pkt. 3, 4 og 5 ovenfor må finansieres. Det kan lett gjøres ved å redusere antall F-35.