Her er kjøpesentertoppene på befaring: – Har tro på at vi skal få til dette