Her skal det investeres minst 20 millioner kroner i nytt anlegg

foto