Har bevilget 22 millioner på fem år: – Innsatsen vil rettes mot det siste målet

foto