Diskuterte hvordan kommunen kan gjøres mer attraktiv: – Vi må skape en «vi-følelse»