– Det er rett og slett ikke nok kabler, med stor nok kapasitet, til å bringe den nødvendige kraften fram