Endrer tilbudet: – Vi må sysselsette kokkene vi har her