Vil etablere det første oppdrettsanlegget i denne fjorden

foto