Gikk mot både fylke og administrasjon: Sa ja til hybelhus her