Hjørnesteinsbedrift i en «alvorlig situasjon»: – Store lokale ringvirkninger