Permitterer: – Totalpakken med at vi ikke får stabil tilgang blir uspiselig