Kraftkabel mellom nord og sør bygges over Fosen: – Utbygging av kraftlinja må gjennomføres